DRUŠTVENE MREŽE

Afrički doseljenici stigli u Tuzlu

Ne radi se više o sexy turistima, kako ih je predstavljao ministar SDA sigurnosti Selmo Cikotić, već o ljudima koji se naseljavaju u Evropu, a budući da ne mogu stići do zapadnih zemalja, morat će se zadovoljiti životom među Bošnjacima. Dvojica Afrikanaca, Kunta i Kinte, stigli su u Tuzli i objavili su nekoliko fotografija na društvenim mrežama, na stranicama organizacija koje dovoze migrante, a iz čega se vidi da im je lijepo, da se provode, da piju kahve u tuzlanskim kafićima. Tuzla, kao multikulturna sredina, sigrno će sa zadovoljstvom dočekati Afrikance, koji će upotpuniti jedinstvo različitosti.