DRUŠTVENE MREŽE

Zašto će Bošnjaci navijati za Maroko, a iz Maroka su ubice Jasmina Berovića?

Na društvenim mrežama su botovi kleropolitičke mafije kod Bošnjaka poveli antihrvatsku kampanju, a u kontekstu utakmica hrvatske nogometne reprezentacije. Jedan od estradnih šejhova je objasnio kako su Bošnjaci dužni navijati za Argentinu, a protiv Hrvatske, jer su Hrvati krivi za UZP i zločine nad Bošnjacima. Ovaj šejhovski naputak je dobio dimenzije histerije, jer se sa mnogih profila moglo čuti odobravanje u poistovjećivanju hrvatske nogometne reprezentacije sa ustašama, čuvarima logora, zločincma, i sl. Kakve veze imaju nogometaši s time, teško je reći, a pogotovo bosanski Hrvati koji, logično, navijaju za Hrvatsku, a protiv Argentine ili Maroka?!
Ako bismo išli tom logikom uopćavanja i generalizacije, onda bi Bošnjaci trebali navijati protiv Maroka, jer su ilegalni migranti Marokanci ubili sarajevskog mladića Jasmina Berovića.
Kompleksnost ove dileme – za koga će navijati Bošnjaci – impostirana je u tekstu na FB stranici Defter hefte, a komentari dokazuju da će većina Bošnjaka, na žalost, navijati za ubice Jasmina Berovića, tj. za Marokance, a protiv svojih komšija.
Evo tog posta od 14.12.2022. godine:

– Zašto će meč između Hrvatske i Maroka (za treće mjesto na SP, 17.12.'22.) biti važniji za Bošnjake nego za Hrvate i Marokance?
Zato što će ogroman broj Bošnjaka staviti vjeru ispred države, a s druge strane, ogroman broj Bošnjaka će preferirati državu i komšiluk ispred vjere.
Jednima će Afrikanci biti braća u vjeri, a drugima će Hrvati biti braća / komšije u domovini i u regiji.
Prilikom utakmice Hrvatske i Argentine već smo imali pozive patriotskih guzija i tzv. šejhova da se navija za Argentinu, a protiv Hrvatske – iako u Argentini nema džamija, bezbeli.
Guzije će biti uz Maroko, bez dileme, jer vjeruju da im je bliži Afrikanac od Hrvata sa kojim dijele i domovinu i granicu. Mada mnogi Hrvati sa Bošnjacima neće da dijele ni domovinu. Čak ni školu.
Takve podjele ne postoje nigdje u Evropi, da se jedan narod dijeli ovako kako se dijele Bošnjaci. To je realnost. To je pogubna slika za koju su podjednako krivi islamisti kod Bošnjaka i tuđman(ac)isti kod Hrvata.