Kategorija -AKTUELNO

AKTUELNO

U deportaciji je prevencija!

Grad Bihać putem službe za Civilnu zaštitu stručne i zajedničke poslove i Službi za zaštitu i spašavanje, te u suradnji sa Ministarsvom unutrašnjih poslova USK...