Kategorija -AKTUELNO

AKTUELNO

Migranti iz Srbije bježe u BiH

Direktor srbijanskog Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio je da su danas migranti u Srbiji manje vidljiviji nego ranije i da...

AKTUELNO

Migranti iz Srbije bježe u BiH

Direktor srbijanskog Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio je da su danas migranti u Srbiji manje vidljiviji nego ranije i da...