DRUŠTVENE MREŽE

Zašto žele ušutkati pisca Fatmira Alispahića?

Sude mu zbog ISTINE, a migranti i dalje dolaze samo gdje su većinski Bošnjaci, pa se s pravom pitamo- zbog čega žele ušutkati pisca Fatmira Alispahića?
Sven Rustempašić: Bio sam posmatrač u ¨SUDU BiH¨ u Sarajevu na jednoj od sesija suđenja PUBLICISTI, PATRIOTU, FATMIRU ALISPAHIĆU, jučer, 1. oktobra 2021. U toku sesije mi je s užasom postalo kristalno jasno da je ovo namješteno suđenje nevinom čovjeku, te da su slobodu govora u Federaciji BiH raznim podvalama tokom 30 godina sada već uvelike oskrnavili, pa u ovakvim slučajevima i uništili, upravo bošnjački lideri-stranke na vlasti. Toliko da vlada isti pravni teror kao i u komunizmu – i to selektivno, ciljano, isključivo nad Bošnjacima. Ponavljam, upravo odlukama bošnjačkog vladajućeg faktora (SDA, IZ BiH, ali i ostalih stranaka i subjekata u tom narodu).
VELIKO UPOZORENJE: Bilo što vi napišete ili kažete na Internetu (FaceBook, portali, YouTube itd.) može bilo ko iskoristiti da vas prijavi i da vam se dogodi suđenje na Sudu BiH, uz bilo kakvo lažno, manipulirano… protupravno svjedočenje, tuženje, suđenje itd. Uz primjenu ili kvazi-primjenu anti-demokratskih zakona ili izvitopereno tumačenje mnogih već uvelike donesenih zakona koji su istovjetni komunističkom ¨verbalnom deliktu¨. Uz veoma moguće vaše hapšenje i bacanje u tamnicu! U Fatmirovom slučaju, odlučili su da ga putem Ombdusmena i agencije RAK – a po PRIJAVI-TUŽBI privatnih internacionalno financiranih i rukovođenih osoba i nevladinih organizacija koje pomažu ubacivanje migranata, štite trgovinu ljudima – totalno maltretiraju kao istaknutog publicistu, bošnjačkog strateškog analitičara. Da zastraše sve ostale, uzeli su na nišan istaknutog patriotu Fatmira Alispahića da ga ¨zgaze k'o žohara¨ zato što se on javno, istinito, dokumentirano, patriotski… usprotivio invaziji na desetine hiljada ilegalnih migranata (koji su došli i ostali u Federaciji BiH u oblastima s bošnjačkom većinom na tajni poziv i internacionalne ugovore koje su tajno potpisali lideri SDA i Islamske zajednice BiH).