DRUŠTVENE MREŽE

Kako Crveni krst Republike srpske pomaže “ljude u pokretu”?

Već godinama jedna te ista priča sa ilegalnim migrantima koji od institucija manjeg entiteta imaju podršku tek kao tranzitni paket na putu za “muslimanske” krajeve BiH, gdje ih čekaju “braća u vjeri”. Od svih kampova i drugih korupcionaških resursa koji su namijenjeni trgovini ljudima i uvozu migranata, ni jedan se ne nalazi u Republici srpskoj. Kakva je onda svrha navodne humanosti Crvenog krsta Republike srpske, koji pomaže “ljudima u pokretu” ali samo toliko koliko ti “muslimanci” neće duže borvaiti na prostoru manjeg entiteta, odnosno, onoliko koliko će brže doći u zagrljaj Islamske zajednice i “braće u vjeri”?!