AKTUELNO

SKANDALOZNO Federalni Parlament nije zatražio deportaciju migranata!

Parlament FBiH zatražio raspoređivanje migranata na cijeloj teritoriji Federacije

Predstavnički dom Parlamenta FBiH od međunarodnih organizacija kao što su IOM i UNHCR zahtjeva da kontejnere i opremu koji se nalaze u Biri stave na aspolaganje nadležnih institucija u BiH.

Zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na današnjoj sjednici raspravljaju i o zaključcima Komisije za sigurnost ovog doma koja je održala hitnu sjednicu povodom migrantske krize.

Predloženo je ukupno šest zaključaka:

1 – Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH očekuje od sigurnosnih agencija na svim nivoima da uspostave učinkovit sistem koordinacije i usklade aktivnosti kontrole boravka i kretanja migranata.

2 – Od svih policijskih agencija se zahtjeva da u okviru svojih nadležnosti pojačaju aktivnosti utvrđivanja identiteta koje zatekne i kontroliše na svojoj teritoriji.

3 – Predstavnički dom Parlamenta FBiH od međunarodnih organizacija kao što su IOM i UNHCR zahtjeva da kontejnere i opremu koji se nalaze u Biri stave na raspolaganje nadležnih institucija u BiH.

4 – Predstavnički dom Parlamenta FBiH zahtjeva od nadležnih zakonodavnih organa na svim nivoima vlasti hitno pristupe izmjenama legislative koje bi omogućile adekvatnije i efikasnije postupanje u oblasti upravljanja migrantskom krizom.

5 – Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži hitno osiguravanje dodatnih i uslovnih smještajnih kapaciteta, odnosno privremenih prihvatnih centara u sredinama i teritorijama koje do sad nisu snosili teret migrantske krize.

6 – Predstavnički dom Parlamenta FBiH poziva nadležne agencije u BiH da izvrše kontrolu svih novčanih tokova koji se odnose na transfere novca koji dolazi u BiH putem Western uniona iz onih država iz kojih dolaze migranti koji borave u BiH.

Međutim šef Kluba HDZ-a Marijan Klaić obavijestio je kolege da ova politička stranke ne može podržati predložene zaključke, a prije svega zbog zaključka broj 5.

Ipak iz uz protivljenje zastupnika HDZ-a, zaključci Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojeni su većinom glasova prisutnih zastupnika.

https://avaz.ba/vijesti/bih/628174/parlament-fbih-zatrazio-rasporedivanje-migranata-na-cijeloj-teritoriji-federacije