AKTUELNO

Digitalizacija unapređuje krijumčarenje migranata

Predstavnici policije, tužilaštva, pravosuđa EU i međunarodnih organizacija okupili su se u sedištu Evropola da razgovaraju o digitalnom aspektu krijumčarenja migranata, prvom u nizu ovakvih sastanaka nakon osnivanja Globalnog saveza za borbu protiv krijumčarenja migranata u novembru.

Na sastanku je učestvovalo više od 100 učesnika iz 23 zemlje članice EU i 12 država koje nisu članice EU, kao i predstavnici Evropske komisije, Evrodžasta, Evropske službe za spoljne poslove, Fronteksa, Interpola i UNODC-a.

Centralna tema konferencije bio je rad na suzbijanju krijumčarenja migranata uz pomoć onlajn platformi. Cilj sastanka je bio da se identifikuju najpogodniji sistemski odgovori na ovu rastuću pretnju, kako na nivou EU, tako i globalno.

Kriminalne aktivnosti u vezi sa krijumčarenjem migranata nastavljaju da rastu, uporedo sa već postojećim i novim krizama širom sveta. Odavno je sasvim očigledno da su krijumčari migranata nemilosrdni i da nemaju ni malo poštovanja prema životima i bezbednosti migranata, dok im uz pomoć internet ponuda predstavljaju i skupo naplaćuju „bezbedna putovanja”.

Potpuni izostanak poštovanja prema ljudskom životu rezultirao je nizom tragičnih događaja tokom transporta migranata i na moru i na kopnu, pri čemu je mnogo ljudi poginulo. Krijumčari su brzo prilagođavali svoj način rada, kako bi profitirali od mogućnosti koje nude digitalne tehnologije za oglašavanje i organizovanje ilegalnih usluga.

„Borba protiv krijumčarenja migranata u digitalnom prostoru predstavlja izazov za organe za sprovođenje zakona i pravosuđe. Kriminalne grupe koriste lako dostupne digitalne alate često besplatno i time olakšavaju svoje ilegalne akcije. Koriste razne aplikacije društvenih medija, šifrovanu komunikaciju i kriptovalute”, zaključeno je na sastanku.

Digitalizacija unapređuje sve aspekte ove vrste kriminala, od regrutovanja, oglašavanja i koordinacije do šverca i pranja nezakonito zarađenog novca. Mogućnosti koje nudi digitalni svet omogućavaju kriminalnim organizacijama da budu efikasnije, a time i otpornije na intervencije organa za sprovođenje zakona.

„Kako se tehnologije razvijaju i kriminalci prilagođavaju svoj način rada, moramo da ostanemo korak ispred i da nastavimo da razvijamo zakonodavne okvire, stvarajući priliku za efikasnije hvatanje u koštac sa krijumčarima migranata. Povećanje naših tehničkih sposobnosti, stvaranje neformalnih mreža eksperata i izgradnja efikasne saradnje sa privatnim sektorom su ključni za borbu protiv krijumčara migranata i sprečavanje dovođenja života migranata u opasnost”, ocenio je zamenik operativnog direktora Evropola, Žan Filip Lekuf.

Da bi se dokazi otkriveni u digitalnom domenu efikasnije koristili na sudu, trebalo bi stvoriti neformalnu mrežu stručnjaka obučenih za onlajn praćenje u svim državama EU i zemljama koje nisu članice te organizacije. Ova neformalna mreža deliće informacije, iskustva i IT rešenja u saradnji sa pravosuđem.

Treba ojačati saradnju između organa za sprovođenje zakona i pravosuđa država Evrope bez obzira na članstvo u EU i razviti tehničke sposobnosti policije kako bi se poboljšalo i unapredilo onlajn praćenje i prikupljanje dokaza u krivičnim istragama.

Izvor: politika.rs