BIZNIS INKLUZIJE

Burch univerzitet Sarajevo: Prva naučna konferencija o migracijama

Internacionalni Burch univerzitet ostvaruje mnogobrojne saradnje s univerzitetima i institucijama širom Evrope, ali i svijeta s ciljem unaprijeđenja procesa obrazovanja i razmjene iskustava koji će doprinijeti studentima i društvu u cjelini.

Partneri Univerziteta su Harvard Kennedy School sa Harvard univerziteta u Bostonu i Centre of Competence on Humanitarian Negotation (CCHN) iz Ženeve čiji su predstavnici posjetili Internacionalni Burch univerzitet i održali sastanak sa doc.dr. Alijom Kožljakom, šefom Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije. Na sastanku se razgovaralo o pravcima buduće saradnje, a posjeta je rezultirala i dogovorom o partnerstvu na organizaciji predstojeće, prve u BiH, Međunarodne naučne konferencije o migracijama koja će se održati tokom januara 2022. godine. Konferencija će okupiti brojne stručnjake na jedno mjesto kako bi sagledali sve aspekte neregularnih migracija i usaglasili konkretne prijedloge i preporuke. Na ovaj način akademska zajednica bi se konstruktivno uključila u rješavanje ovog društvenog fenomena.
Studenti i profesori predmeta “Pregovaranje na frontu” sa Harvard univerziteta u januaru 2022. godine posjetit će našu zemlju s ciljem istraživanja tema vezanih za migracije. Tokom ove studijske posjete boravit će na Internacionalnom Burch univerzitetu te raditi zajednička istraživanja sa domaćim studentima, slušati brojna predavanja i obogatiti svoja znanja kada su u pitanju neregularni i miješani migracioni tokovi u BiH. Jedan od razloga njihove posjete je i učešće na pomenutoj konferenciji o migracijama.

Predstavnica CCHN iz Ženeve održala predavanje IBU studentima

Predstavnica Centre of Competence on Humanitarian Negotation (CCHN )Maura James održala je predavanje studentima Burch univerziteta na temu “Istraživanja u oblasti migracija”. Maura James zajedno sa saradnicima predaje predmet “Pregovaranje na frontu: Humanitarno pregovaranje u odgovoru na miješane migracione tokove u Evropi” koji je organizovan u obliku trosedmičnog studijskog putovanja te koristi učenje kroz iskustvo da pokaže studentima stanje na terenu i da ih izazove da kritički posmatraju društveni fenomen miješanih migracija. Svoja iskustva iz prakse podijelila je sa studentima Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije koji su je obasuli brojim upitima. Studenti su prezentirali svoje stavove o migracionoj krizi, predstojećim izazovima i trenutnom stanju u toj oblasti.
Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burch univerziteta na čelu sa doc.dr. Alijom Kožljakom, koji je bivši vojni predstavnik BiH u NATO-u, veoma je aktivan na polju međunarodnih saradnji, te studentima pruža veliki broj prilika da u praksi iskuse svoje buduće zanimanje. Studenti tako imaju priliku da učestvuju na međunarodnim konferencijama od kojih će naredna biti održana 2022. godine u Njujorku.

https://www.klix.ba/biznis/internacionalni-burch-univerzitet-i-harvard-kennedy-school-organizuju-prvu-konferenciju-o-migracijama-u-bih/211020081