AKTUELNO

“Muhadžiri” u Blažuju uhvaćeni sa oružjem

Na osnovu operativnih saznanja da se radi o osobama koja se mogu dovesti u vezu sa krijumčarenjem migranata i nelegalnom posjedu oružja, Inspektori Službe za poslove sa strancima su u saradnji sa pripadnicima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, izvršili kontrolu osoba i objekata koji se koriste u privremenom prihvatnom centru Blažuj.
Tom prilikom, izrečena je mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH za šest državljana Afganistana koji su bili smješteni u privremenom prihvatnom centru Blažuj.
Njima je određena i mjera nadzora smještanjem u Imigracioni centar, gdje će boraviti dok se ne steknu uslovi za njihovo udaljenje sa teritorije BiH.
Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu nastaviti sa provođenjem ovakvih aktivnosti, koje će doprinijeti unapređenju sigurnosne situacije u državi ali i bezbjednosti unutar privremenih prihvatnih centara.

Foto: ilustracija