BIZNIS INKLUZIJE

Lažno istraživanje: Migranata nema na prostoru RS-a

U Banjaluci je predstavljeno istraživanje i knjiga pod nazivom „ Migranti i mi – sociopsihološka analiza uzajamne percepcije“.

Istraživanje je provedeno, uz pomoć njemačke fondacije Fridrich Ebert , na uzorku od 462 pripadnika domicilnog stanovništva iz oba bosanskohercegovačka entiteta(Republika Srpska i Federacija BiH) i 244 migranta smještena u prihvatnim centrima na području Unsko-sanskog kantona.

Većina ispitanih migranata kao najvažniji uzrok migracija, navode konflikte i ratove u zemljama iz kojih dolaze (54,5 %), te loše ekonomske uslove za život (28 %).

Želja većina migranata (89 %) je da se trajno nastane u nekoj evropskoj zemlji.

Svega 3,3 % bi ostalo u Bosni I Hercegovini.

Istraživanje je pokazalo da migranti slabo poznaju Bosnu I Hercegovinu i da većina ima rijetke kontakte sa domaćim stanovništvom .

Migranti su domaće stanovištvo najčešće opisali sa sljedećim karakteristikama: dobri, ljubazni, milostivi, humani, pomažu, velikodušni, empatični, mirni i gostoljubivi.

Neki su, kako je navedeno u istraživanju, navodili i iskustva sa vrijeđanjem i diskiminacijom.

Većina ispitanika migranata (oko 53 %) kaže da generalno ima pozitivne stavove prema domaćem stanovništvu, dok oko 15 % ispitanika kaže da nema povjerenja u domicilno stanovništvo.

Oko četvrtine domicilniih ispitanika ispoljava pozitivne stavove prema migrantima i dozvolili bi im da borave u Bosni i Hercegovini, dok veći dio (30-40%) ima strah da bi migranti mogli da ugroze Bosnu I Hercegovinu u političkom , kulturološkom i ekonomskom smislu.

Većina domicilnog stanovništva koje je učestovalo u ispitivanju ( oko 67 %) smatra da migranti mogu ostati u Bosni i Hercegovini samo kratkoročno ( do 6 mjeseci), a onda ih kažu treba iseliti iz zemlje.

BiH pozvala EU i regiju na zajedničko rješavanje problema migracija

Prema podacima predstavljenim u srijedu, 18.decembra, na konferenciji za novinare, povodom Međunarodnog dana migranata, u Bosni i Hercegovini nalazi se više od 7.000 migranata i izbjeglica iz različitih zemalja.

U privremenim prihvatnim centrima smješteno ih je 5.000, a izvan kampova živi njih oko 2.000.

Najveći broj migranata i izbjeglica je smješten u prihvatnim centrima u Unsko-sanskom kantonu (USK), skoro 4.000.

U kampu Ušivak ih je skoro hiljadu, dok je u bivšoj kasarni Blažuj koja bi trebala da bude jedan od najvećih prihvatnih centara, ali još uvijek nije opremljena, smješteno skoro 400 ljudi.

Radio Slobodna Evropa