KOMENTAR

Zašto se otrombesilo Vijeće za štampu?

Vijeće za štampu je sudjelovalo u prvoj postkomunističkoj hajci na slobodu govora, u okviru podizanja Optužnice protiv Fatmira Alispahića, za kojega je tražena godina dana zatvora, a zbog zalaganja za sigurnost građana pred napadima ilegalnih migranata, kao i za legalizam u procesu migracija, što je od strane tzv. novinarskih tijela proglašeno za “govor mržnje”. Kao što je poznato, Fatmir Alispahić je pred Sudom BiH pravomoćno oslobođen od ove montirane Optužnice, ali, pred historijom ostaju činjenice da su tzv. novinarska udruženja, kao i Vijeće za štampe bili dio ove sramne hajke na jednog novinara, a što će kroz više formi ostati zabilježeno u političkoj i novinarskoj historiji BiH.
Zanimalo nas je šta je Vijeće za štampu uradilo sa nekoliko prijava koje je Fatmir Alispahić uputio, u povodu grubog kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH, prilikom izvještavanja o ovom slučaju, ali smo naišli na nevjerovatnu informaciju – da Vijeće za štampu u 2022. godini uopće nema obrađenih slučajeva, te da je posljednja objava pod rubrikom “Aktuelno” datirana na maj ove godine. Od nekoliko prijava Fatmira Alispahića nema ni traga ni glasa.
Toliko o profesionalizmu ovog tijela koje pledira da soli pamet i regulira novinarsku etiku.
U nastavku podsjećanje na jednu prijavu Fatmira Alispahića koja je upućuna Vijeću za štampu i kojoj se, naravno, gubi svaki trag.


Vijeće za štampu
PREDMET: Žalba na tekst Mediacentra (Media.ba) od 19.11.2021. godine, pod naslovom: „Prvostepenom presudom, Sud BiH oslobodio Fatmira Alispahića optužbi za izazivanje mržnje“

Poštovani,
Upućujem žalbu na tekst Mediacentra (Media.ba) od 19.11.2021. godine, pod naslovom: „Prvostepenom presudom, Sud BiH oslobodio Fatmira Alispahića optužbi za izazivanje mržnje“, kojim je prekršen član „Član 10. – Osobe optužene za krivična djela“ iz Kodeksa za štampu i online medije BiH.
Sporni tekst ima funkciju izvještaja o Presudi Suda BiH, te je u kontekstu Kodeksa za štampu i online medije BiH, nedopustivo objavljivanje stavova koji minimiziraju ili negiraju Presudu o kojoj se izvještava, a kroz izjave sagovornika koje u ovom tekstu ciljano intervjuira Media.ba.
S obzirom da u Članu 10 Kodeksa decidno stoji da – „Novinari imaju obavezu da ne donose preuranjene sudove o krivici optužene ličnosti.“ – stavovi iz spornog teksta Media.ba idu još dalje, pa na oslobađajuću Presudu donose sudove o krivci oslobođene ličnosti, a što se vidi iz sljedećeg citata:
– “Samim time [to bi] trebalo biti kažnjivo, no nažalost vidimo da u ovom slučaju nije. Takoreći jednostavan slučaj, gdje je mržnja očita iz samog naslova portala/web stranice. Ipak, nismo dobili zadovoljavajuću, osuđujuću presudu spram urednika i autora portala”.
S obzirom da u Članu 10, nadalje, stoji da – „Novinari imaju obavezu da objave informaciju o odbacivanju optužbe ili oslobađanju ličnosti za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo.“ – stavovi iz spornog teksta Media.ba negiraju činjenicu da je odbrana dokazala, a Presuda potvrdila, da su tekstovi Fatmira Alispahića tretirali ilegalne migrante isključivo kao sigurnosnu prijetnju, a ne kao predmet mržnje po osnovu boje kože, porijekla, rase. Sporni izvještaj Media.ba neistinito navodi da – „u ovom slučaju je upravo takav primjer i bio: mržnja spram ljudi u pokretu, izbjeglica i migranata se temelji na osnovu njihove boje kože, porijekla, rase“.
Na svim ročištima prisutan je bio novinar Media.ba, koji je u više navrata čuo da optuženi / oslobođeni Fatmir Alispahić nije urednik portala Antimigrant, već samo administrativni kontakt, pa uprkos tome Media.ba u ovom izvještaju objavljuje da je Fatmir Alispahić „urednik i autora portala“.
Smatram da je ujedno prekšren i „Član 5. – Tačnost i fer izvještavanje.“
Podsjećam da je Mediacentar već dvaput, u toku suđenja, prekršio Kodeks za štampu i online medije BiH, prvi put kada je kreirao fotografiju optuženog sa pozadinom wc-a, a drugi put kada je donio pristrasan naslov „U sudnici humanista, u medijima gonič migranata“.
Žalbu upućujem i na adresu Mediacentra (www.media.ba) od kojeg tražim da je objavi na svojoj stranici, u skladu sa članovima 7. i 15. Kodeksa za štampu i online medije BiH.
Tuzla, 22.11.2021.
mr. sc. Fatmir Alispahić

https://media.ba/bs/vijesti-i-dogadaji-vijesti/prvostepenom-presudom-sud-bih-oslobodio-fatmira-alispahica-optuzbi-za