KOMENTAR

Zašto je Ministarstvo sigurnosti odstranilo Tužiteljstvo iz Koordinacije za migracije?

Izvještaj OSCE-a, pod naslovom “Procjena situacije u vezi sa migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini” otkriva i skandalozan podatak da je Ministarstvo sigurnosti zaobišlo Tužiteljstvo, kako bi domet pravosuđa ostao izvan Koordinacijskog tijela za pitanje migracija u BiH. Šta je to nego svjesno i proračunato, ničim racionalnim zatemeljeno, izopćavanje pravosudnih instanci iz mogućnosti da štite pravni poredak u pogledu djelovanja promigrantske mafije i trgovaca ljudima?! Ova zavjera protiv legalizma tek će se izučavati i argumentirati. Evo tog citata iz ovog Izvještaja:

“Tužioci Tužilaštva BiH istakli su niz problema u razgovorima za ovu procjenu. Konkretno, naveli su da Tužilaštvo BiH trenutno nije aktivan učesnik Koordinacijskog tijela za pitanje migracija u BiH, koje vodi Ministarstvo sigurnostiBiH. Ovo je problematično jer je Tužilaštvo BiH ključni akter u provođenju istraga i krivičnom gonjenju krivičnih djela povezanih sa migracijama i njihove aktivnosti moraju biti koordinirane sa relevantim tijelima za provođenje zakona koja su uključena u kontrolu i suzbijanje kriminalnih aktivnosti među migrantima. Osim toga, Misija jeuočila da Koordinacijsko tijeloza pitanje migracija u BiH ne koordinira efikasno svoje aktivnosti sa aktivnostima Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija,48što je neophodno radi osiguravanja efikasne komunikacije i saradnje u provođenju istraga i krivičnog gonjena krivičnih djela povezanih sa migracijama u cijeloj BiH. Nadalje, relevantni organi vlasti trebaju redovno i ažurnoobavještavati tužilaštva na svim nivoima vlasti u BiH o mogućim krivičnim djelima koja uključuju migrante. Centralna i jedinstvena uloga tužilaštava u provođenju pravde zahtjeva njihovo uključivanje u istragu krivičnih djela u najranijoj fazi. Ovo je posebno važno u transnacionalnim predmetima kao što je krijumčarenje i trgovina ljudima. Stoga je neophodno uključiti tužioce u sve koordinacijske sastanke i tijela čiji je cilj suzbijanje transnacionalnog kriminala, što trenutno nije slučaj. Kako bi bila konstruktivniji partner drugim tijelima uključenim u suzbijanje krivičnih djela povezanih sa migracijama, tužilaštva i Udarna grupa trebaju pokazati proaktivniji pristup u radu na krivičnim djelima povezanimsa migracijama. Takav pristup mogao bi uključivati, naprimjer, uvođenje prakse pohranjivanja i analiziranja podataka o profilima migranata žrtava krijumčarenja i trgovine ljudima, kao i podatke o optuženim i osuđenim krijumčarima i trgovcima ljudima čije su žrtve migranti. Analiza ovih podataka mogla bi biti ključna za, naprimjer, otkrivanje operacija krijumčarenja i trgovine ljudima u kojima su žrtve migranti i daljeg kreiranja adekvatnih vidova prekogranične saradnje s ciljem suzbijanja krivičnih djela povezanih sa migracijama.”

https://www.osce.org/files/f/documents/3/b/397322.pdf