AKTUELNO

Zašto se migranti naseljavaju samo u krajeve sa bošnjačkom većinom?

Ako se ne radi o međunarodnoj zavjeri sa krajnjom intencijom nestanka Bošnjaka, postavlja se logičko pitanje- zašto se tzv. migratni naseljavaju samo u krajeve sa bošnjačkom većinom?

Zašto ni srpski ni hrvatski političari ne dozvoljavaju da se nasele u krajeve sa većinskim srpskim, odnosno hrvatskim narodom. Zašto se kroz medije forsiraju pitanja humanog tretmana tzv. migranata a ne postavljaju se pitanja narušene bezbjedonosne situacije naših građana.

U nastavku informacija o posjeti načelnika općine Ilidža i Hadžići migrantskom kampu Ušivak i kasarni Blažuj…

Načelnici općine Ilidža i Hadžći Senaid Memić i Hamdo Ejubović danas su posjetili migrantski kamp Ušivak, a potom je Memić posjetio i kasarnu Blažuj.
U Ušivku, kako su im rekli iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM), postoji mnogo dobronamjernih institucija i organizacija spremnih da pomognu, ali da je potrebno da država artikulira aktivnosti.
Za migrante koji su smješteni u kasarni Blažuj, osposobljen je jedan dio zgrade za boravak, izvršena im je i registracija te je obavljen osnovni pregled, a onima koji su imali teže zdravstvene probleme pružena je adekvatna zdravstvena njega.
Načelnik Memić je još jednom ponovio da je za human pristup rješavanja ovog pitanja, ali da registracija mora postojati, kao i humani uslovi za boravak.
Porodice sa djecom trebaju biti izdvojene i imati drugačiji smještaj, rekao je Memić.

Prema njegovim riječima, zbog blizine škole, Općina će angažovati obezbjeđenje.

Prethodno su Memić i Ejubović prisustvovali sastanku u zgradi Vlade Kantona Sarajevo.

Izvor: Klix