AKTUELNO

Zašto policijski sat vrijedi samo za građane, a ne i za migrante u USK?

Prema ranije usvojenoj Odluci Federalnog štaba civilne zaštite o uvođenju policijskog sata na cijelom teritoriju FBiH u terminu od 20:00h do 05:00h, s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa, a sa izuzetkom za osobe koje učestvuju u provođenju mjera i aktivnosti u rješavanju stanja nesreće kao i osobe koje rade u smjenama o čemi svjedoči dokument izdat od radne organizacije u kojoj je angažovan, utvrdjuje se obavezan policijski sat.
Znači, osnovni cilj uvođenja policijskog sata je sprečavanje širenja koronavirusa za čije poštivanje je direktno nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, tj. pripadnici policijskih snaga.

Građani se, uz nekoliko iznimaka, uglavnom pridržavaju propisanih mjera. Međutim, isti ti građani su sa svojih prozora sinoć mogli da svjedoče kolonama migranata koje se slobodno kreću u vremenu kada je na snazi policijski sat, bez zaštitnih maski ili rukavica, bez pratnje ili bilo kakvih mjera i postupaka koje bi ove kolone stavile bar pod prividnu kontrolu.
Većina tih migranata u toku dana dolazi u kontakt sa lokalnim stanovništvom ispred trgovina i trgovačkih centara, kao i na ulicama. Uzimajući to u obzir, s razlogom se pitamo koja je svrha policijskog sata ako ne vrijedi za sve i ako se određene grupe ljudi mogu slobodno kretati, bez obzira na njihov migrantski status i situaciju u kojoj se nalaze.

Mjere provođene na ovakav način, u svakom smislu, gube svoju preventivnu svrhu, kao i svrhu u smislu sprečavanja širenja koronavirusa i zato se stiče dojam da su neke mjere donesene bez jasnog i sistemskog planiranja načina, mjera i metoda njihovog sprovođenja. Naš portal je zatražio od nadležnih odgovore i oni, u svakom slučaju, moraju odgovoriti na ovakve situacije i dati jasna objašnjenja za sve gradjane.

Izvor: Usnovosti