KOMENTAR

Urednik SAFF-a Ezher Beganović dio propagadne mašinerije uvoza i ostanka ilegalnih migranata u BiH

Baš kada pomislimo da je urednik SAFF-a Ezher Beganović dotakno dno i da ne može ići ispod toga
ovaj put je nadmašio samog sebe.

Kopajući po ratnoj arhivi pronašao je fotografiju nekog “tamnoputog” studenta iz Sudana koji se priključio odbrani Sarajeva i koji se vraćao sa linije.
Nevjerovatna je njegova intuicija da na osnovu jedne slike zna tako mnogo podataka osim imena tog
‘’tamnoputog’’ sudanskog borca u urednoj odjeći kao da je krenuo na kahfu, a ne u rat.

Kako je moguće da je neki Sudanac naoružan automatskom puškom i brani Sarajevo, dok ostali kao statisti na
fotografiji poziraju kao u nekoj reklami za Coca Colu.
Kakvom to zdravom logikom Beganović uspoređuje nekog Sudanca koji se sticajem okolnosti našao u
Sarajevu tokom rata, sa nepoznatim ekonomskim ilegalnim migrantima bez identiteta?
Kakvu to prljavu dušu čovjek treba imati pa da ustrajava na ovako providnim obmanama igrajući na
kartu naših ratnih izbjeglica? Sudanac je došao u Sarajevo da se školuje, a naše izbjeglice su žrtve
progona, silovanja i drugih oblika torture.

M.O