AKTUELNO

U TK u martu evidentirano 728 migranata: Najviše ih je iz Pakistana

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru ovog kantona, u kojoj je navedeno da je u martu evidentirano 728 migranata.

Riječ je o migrantima koji su u Službi za poslove sa strancima – terenski centar Tuzla iskazali namjeru za azil, navedeno je na portalu Vlade Tuzlanskog kantona.

Prema državi porijekla evidentiranih migranata, najviše ih je iz Pakistana – 486 migranata, zatim iz Afganistana, Bangladeša, Maroka, Indije, Irana, Sirije, Alžira, Iraka i Libije.

U posmatranom vremenskom periodu evidentirano je 19 sigurnosno interesantnih događaja u kojima su učestvovali migranti. Četiri događaja su dokumentirana podnošenjem izvještaja o učinjenih šest krivičnih djela. Riječ je o po jednom krivičnom djelu nanošenje teških povreda u pokušaju, otuđenje tuđe stvari, narušavanje nepovredivosti doma, razbojnička krađa te dva djela razbojništva.

U informaciji je naveden i niz aktivnosti koje su Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprava policije preduzeli u proteklom periodu, iz čega je vidljivo da se kontinuirano preduzimaju naložene službene mjere i radnje radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona.

Izvor: Avaz