AKTUELNO

STRANCIMA BEZ DOKUMENATA ZABRANJENO KRETANJE U BIH IZVAN SMJEŠTAJNIH CENTARA

Vijeće ministara BiH, donijelo je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, Odluku o ograničenju kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini kako bi se minimizovale posljedice i spriječilo širenje virusa COVID-19.

Odlukom se ograničavaju kretanje i boravak stranaca koji nemaju važeće identifikacione dokumente na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi njihov stvarni identitet, koji nezakonito borave u BiH, koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i posjeduju važeću potvrdu o iskazanoj namjeri ili koji su podnijeli zahtjev za azil u BiH, saopćilo je Vijeće ministara BiH.

Ograničenja za ove strance odnose se na zabranu kretanja i boravka izvan centara u koje su smješteni.
Služba za poslove sa strancima u saradnji sa ovlaštenim policijskim službenicima entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko Distrikta će strance koji u BiH imaju neki od ovih statusa, a koji se nalaze izvan centara u skladu sa Zakonom o strancima, sprovesti u najbliži privremeni prihvatni centar, prema mjestu u kojem se stranac zatekne.

Ova odluka se privremeno primjenjuje do prestanka razloga za propisivanje ovih mjera, o čemu će Vijeće ministara BiH donijeti odluku.

Izvor: USKinfo.ba | nap.ba