AKTUELNO

PISMO JOHANNA SATTLERA MINISTRU SIGURNOSTI BIH FAHRUDINU RADONČIĆU

– Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u našoj zemlji Johan Satler uputio je pismo ministru sigurnosti BiH Fahrudinu Radončiću, povodom dešavanja u kontekstu upravljanja migracijama. U pismo se navodi:
“Osjećam potrebu da Vam se hitno obratim povodom zabrinjavajućih dešavanja u kontekstu upravljanja migracijama i zastrašivanja humanitarnih partnera zaduženih za realizaciju pomoći EU-a u cilju podrške Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti.

Skorašnje akcije usmjerene na migrante, a posebno maloljetnike bez pratnje u Unsko-sanskom kantonu (USK), izazivaju vrlo ozbiljnu zabrinutost u pogledu poštivanja vladavine prava i ljudskih prava u upravljanju migracijama od strane domaćih vlasti na svim nivoima te su jednostavno neprihvatljive.

Prema izvještajima naših partnera, maloljetnici bez pratnje su prevezeni u privremeni hitni centar „Lipa“, koji je adekvatan isključivo za odrasle muškarce. Vlasti USK-a zabranile su izmještanje maloljetnika u odgovarajuće centre za maloljetnike, iako je Služba za poslove sa strancima dala dopuštenje.

Zakon o strancima i Zakon o azilu posvećuju dužnu pažnju posebnom postupanju prema maloljetnicima, sa kojima je obavezno postupanje u skladu s Konvencijom o pravima djeteta i domaćim propisima o brizi o maloljetnicima i njihovoj zaštiti. Konkretno, Služba za poslove sa strancima je dužna poduzeti potrebne korake za imenovanje privremenih skrbnika maloljetnika bez pratnje. Nadalje, dužna je starati se da maloljetnici bez pratnje budu smješteni u odgovarajuće ustanove. Radnje koje su u tom pogledu poduzela druga tijela se stoga smatraju nezakonitima.

Privremeni centar „Lipa“ je uspostavljen kao odgovor na potrebe proistekle iz vanredne situacije izazvane COVID-19 krizom, a njegovi kapaciteti su sada u cijelosti popunjeni. Međutim, policija USK-a i dalje nastavlja dovoziti migrante na lokaciju bez ikakve koordinacije s našim provedbenim partnerima. Sve navedeno je u suprotnosti sa sporazumima između vlasti USK-a i provedbenih partnera i EU-a u momentu formiranja centra Lipa.

Odgovornost za donošenje konačne odluke o zatvaranju ili ograničavanju pristupa određenim privremenim prihvatnim centrima je na Ministarstvu sigurnosti/bezbjednosti BiH. Obaviješteni smo da vlasti USK-a ne dozvoljavaju registrovanim migrantima ulazak u centar „Bira“ i da su zatražili od naših provedbenih partnera izmještanje maloljetnika bez pratnje iz Unsko-sanskog kantona i zatvaranje „Bire“. Međutim, zatvaranje privremenih prihvatnih centara bez postojanja kredibilnog i odgovarajućeg alternativnog rješenja ugrozilo bi zdravlje i život migranata. Nadalje, u slučaju „Bire“, vlasti USK-a očigledno su prekoračile svoje nadležnosti.

Nadalje, restriktivne mjere za prihvatne objekte bi se trebale ukinuti nakon završetka pandemije kako bi se spriječilo diskriminatorno postupanje i rast tenzija u prihvatnim centrima.

Želim napomenuti da je neprihvatljiv i nezakonit svaki pokušaj lišavanja slobode humanitarnih partnera i pretresa prihvatnih centara. Takvo postupanje predstavlja napad na cijelu međunarodnu zajednicu, uključujući EU.

Slučajevi policijskog nasilja trebaju se temeljito istražiti. Zastrašivanje onih koji su podnijeli prijave predstavlja neprihvatljivo ponašanje. Humanitarni partneri bi trebali moći nastaviti svoje aktivnosti pružanja pomoći kroz neophodnu spasonosnu podršku onima kojima je najpotrebnija.

U svjetlu ove zabrinjavajuće situacije, pozivam vas da poduzmete potrebne mjere u okviru Vaših nadležnosti kako bi se izbjeglo svako kršenje domaćeg i međunarodnog prava i standarda.

Ukoliko to više ne bude važilo, EU će preispitati svoju pomoć BiH u upravljanju migracijama.

Pozdravljam Vaše žurno djelovanje u pravcu promjene ovog negativnog trenda.”

S poštovanjem,

Johann Sattler