VIDEO

Opasna šutnja o naoružavanju migranata

Islamska zajednica nikad nije javno osudila migrantsko nasilje nad Bošnjacima – konkretne slučajeve ubistva Bošnjaka, silovanja bošnjačkih djevojčica, premlaćivanja bošnjačkih nana, stotine slučajeva provalnih krađa… – ali je Islamska zajednica držala seriju hutbi u kojima je lagala Bošnjake da su to “naša migrantska braća”, “muhadžiri”, kojima je vjerska obaveza pomagati. Jednako nečasnu ulogu u migrantskom teroru nad Bošnjacima odigrala je i bošnjačka politika, koja se postala instrument trgovaca ljudima i promigrantske mafije.

Defter hefte 405, 08.05.2022.