VIDEO

Analiza Presude Apelacionog vijeća Suda BiH od 31.03.2022. god.

Ako Presuda tvrdi da „Tužilaštvo nije dokazalo da bilo koja objavljena izjava koja se optuženom stavlja na teret sadrži govor mržnje“ – onda je jasno da je optužnica protiv Fatmira Alispahića montirana kao u najcrnjim totalitarnim režimima. Slučaj dobija povijesnu dimenziju u skandaloznoj činjenici da su krivičnu prijavu – ko zna kojim tokovima – podnjeli Vijeće za štampu i Ombudsmeni. Evo dokaza!
DOKAZ da je krivičnu prijavu protiv Fatmira Alispahića podnijelo Vijeće za štampu i online medije, koje u programu i praksi nema nadležnost za podnošenje krivičnih prijava, vidi se iz tačke 29. Presude Apelacionog vijeća suda BiH. Iz tačke 29 se vidi i da je krivičnu prijavu ponijela Institucija Ombudsmana, koja dosad putem krivičnih prijava nije reagovala na brojne oblike ekstremističkog izazivanja nacionalne, vjerske i rasne mržnje u BiH. Dakle, po prvi put Vijeće za štampu i online medije i Institucija Ombusmana podnose jednu ovakvu krivičnu prijavu, koja rezultira podizanjem Optužnice od Tužilaštva BiH protiv Fatmira Alispahića, a zbog njegovog zalaganja za sigurnost bh. građana i protiv ilegalnih migracija, tj. krijumčara ljudi. Prvostepena i drugostepena Presuda dokazuju da su krivične prijave neosnovane, da su montirane, nategnute, usiljene, kao i sama Optužnica, što cijelom slučaju daje karakter višesturke zloupotrebe nadležnosti i imperativa pravde. Na žalost, kompletna bh. javnost, koja je gromoglasno objavljivala vijesti o podizanju optužnice protiv Fatmira Alispahića, danas ne pokazuje interesovanje da se objektivno suoči sa činjenicama iz Presude.
U nastavku su dijelovi Presude Apelacionog vijeća Suda BiH koje je 31.03.2022. godine kojom je kao neosnovana odbijena Žalba Tužilaštva BiH i potvrđena presuda Suda BiH (broj S1 2 K 041128 21 K od 19.11.2021. godine) kojom je Fatmir Alispahić oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.