AKTUELNO

Odbijena žalba Tužilaštva BiH! POTVRĐENA PRESUDA Suda BiH da je Fatmir Alispahić OSLOBOĐEN od optužbe za izazivanje mržnje

Sud Bosne i Hercegovne u Vijeću Apelacionog odjeljenja (…) donio je sljedeću
PRESUDU
Odbija se kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine i potvrđuje presuda Suda Bosne i Hecegovine S1 2 K41128 21 K od 19.11.2021.
Presudom Suda Bosne i Hercegovine broj S1 2 K41128 21 K od 19.11.2021. godine, optuženi Fatmir Alispahić oslobođen je od optužbe je počinio krivično djelo Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje razdora i netrpeljivosti…