AKTUELNO

Američka Kongresna biblioteka arhivirala slučaj montiranog procesa protiv Fatmira Alispahića

Od 15.04.2022. godine montirani proces pred Sudom BiH protiv književnika i publiciste Fatmira Alispahića arhiviran je u Kongresnoj biblioteci Sjedinjenih Američkih Država i bit će dostupan istraživačima Odjeljenja pod naslovom „Bosanskohercegovačka politička i društvena pitanja“, pod ID brojem: 39007. To znači da će i svi budući dokazi o ovom slučaju progona legalizma i slobode govora – kao što su transkripti sa suđenja – a koji će se objaviti na stranici Antimigrant.ba, automatski biti arhivirani u Kongresnoj biblioteci Sjedinjenih Američkih Država.
Borba protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, kao i protiv korupcije u državnim službama odakle je podržavana promigrantska mafija – našla se na udaru otuđenih centara moći odakle je u septembru 2021. godine isposlovana Optužnica Tužiteljstva BiH protiv pokretača stranice Antimigrant.ba, književnika i publiciste Fatmira Alispahića. Ovaj montirani proces, koji je agresivno podržavan od korumpiranih novinarskih instanci, rezultirao je oslobađajućom Presudom Suda Bosne i Hercegovine broj S1 2 K41128 21 K od 19.11.2021. godine, kojom je optuženi Fatmir Alispahić oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje razdora i netrpeljivosti. Sud Bosne i Hercegovne, u Vijeću Apelacionog odjeljenja, je 31.03.2022. donio Presudu kojom se odbija kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine i potvrđuje Presuda Suda Bosne i Hecegovine S1 2 K41128 21 K od 19.11.2021.
Dokaz da su brojni mediji djelovali kao organ promigrantske mafije i trgovine ljudima, dokazuje i činjenica da su svi gromoglasno objavili kada je podignuta Optužnica protiv Fatmira Alispahića, a da ni jedan jedini medij nije objavio drugostepenu Presudu kojom se odbija žalba Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i potvrđuje oslobađajuća Presuda za Fatmira Alispahića.
Svi dokazi, za sva vremena, ostaju da svjedoče o vremenu kada su se dijelovi pravosudnih i sigurnosnih službi, uz podršku korumpiranog civilnog društva i Islamske zajednice, okrenuli protiv legalizma i sigurnosti bh. građana, predstavljajući nam sigurnosnu opasnost kao tzv. “humanitarnu obavezu”. Predstojeće otkrivanje planova Rusije za destabilizaciju Balkana, u kontekstu organiziranog naseljavanja „spavača“ – ilegalnih migranata na bošnjački životni prostor, cijelom će slučaju dati širu dimenziju.