AKTUELNO

Objekat pumpne stanice na privremenom migrantskom centru “Lipa” uskoro u funkciji

U toku je izvođenje građevinskih radova na izgradnji privremenog migrantskog centra na lokalitetu Lipa.

Grad Bihać je preuzeo obavezu pripremanja parcele u vlasništvu Grada u smislu sanacije i održavanja pristupnog puta, nivelisanja i drenaže čitave parcele, izgradnje zaštitne ograde, obezbjeđivanja pitke vode i prečistača za fekalije, dezinfekciju i deratizaciju lokaliteta, te objezbjeđivanje usluge odvoza smeća.
U toku je postavljanje ograde, vodovodnog sistema, a postavljeni su okviri za šatore.

Kanton je preuzeo obaveze u vezi aktivnosti izmještanja migranata sa ilegalnih lokacija i zdravstvenu zaštitu nakon što lokacija bude spremna za prihvat migranata.

Donator, odnosno Delegacija EU u BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH dogovorili da će privremenim prihvatnim centrom na lokalitetu Lipa upravljati IOM i DRC.

Izvor: Biscani.net