AKTUELNO

Nastavlja se prihvat novih korisnika kampa Lipa

Danas je nastavljen prihvat novih grupa korisnika kampa (migranata) u prihvatni centar Lipa.
Transport migranata se vrši uz nadzor pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a sam proces smještaja nadgleda i kontroliše više međunarodnih organizacija.

Proces prihvata migranata obuhvata više mjera i radnji, od dezinfekcije, ljekarskog pregleda, do evidentiranja i smještaja u za to predviđen prostor.

U prihvatni centar je danas smješteno 198 migranata koji su izmješteni sa različitih lokacija.

Manji broj migranata napusti prihvatni centar koristeći situaciju u kojoj se još vrše građevinski radovi i da zaštitna ograda još uvijek nije završena.

Prihvat migranata se nastavlja i u narednim danima.

Izvor: Cazin.net