AKTUELNO

Na području Tuzlanskog kantona u februaru bilo 1008 migranata

Vlada TK je prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova o situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za februar 2020. godine.

Prema informacijama koje su prikupili policijski službenici Uprave policije MUP-a TK u saradnji sa Službom za poslove sa strancima – Terenski centar Tuzla na području Tuzlanskog kantona u vremenskom periodu u februaru je evidentirano 1.008 migranata.

Radi se o migrantima koji su iskazali namjeru za azil u Službi za poslove sa strancima – Terenski Centar Tuzla. Prema državi porijekla evidentiranih migranata najveći broj dolazi iz Afganistana 525, zatim Pakistana 367, Bangladeša 31, Irana 29, Indije 25, Maroka 12, Palestine 4, Egipta 3, Kube i Zapadne Sahare po 2 i Iraka i Kameruna po 1. Od strane Službe za poslove sa strancima izrečena je 1 mjera prema migrantu, koja sadržava mjere zabrane.

U posmatranom vremenskom periodu evidentirana su 4 sigurnosno interesantna događaja u kojim su učestvovali migranti. Četiri događaja dokumentovana su podnošenjem izvjštaja o učinjenom krivičnom djelu i to: nanošenje teških tjelesnih ozljeda – 1 krivično djelo, nanošenje teških tjelesnih ozljeda u pokušaju – 1krivično djelo i teška krađa – 2 krivična djela, stoji u Informaciji.

(Tuzlainfo.ba)