AKTUELNO

Gradski štab civilne zaštite Tuzla: Zatražena samoizolacija za građane koji su bili u kontaktu s migrantima

Odmah po objavljivanju Odluke Vlade Federacije BiH od 16.3.2020. godine o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVIC 19) na području Federacije BiH, u utorak 17.3.2020. godine održana je II vanredna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla, kojom je predsjedavao gradonačelnik Grada Tuzle Jasmin Imamović, koji je ujedno i komandant Gradskog štaba civilne zaštite. Na sjednici je u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH od 16.3.2020. godine donesena Naredba o pripravnosti ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava službi zaštite i spašavanja formiranih u Gradu Tuzli, a za slučaj angažovanja na izvršenju zadataka iz svoje nadležnosti u funkciji zaštite stanovništva i sprečavanja korona virusa

Ovom Naredbom su obuhvaćene Služba za medicinsku pomoć (formirana u JZNU ”Dom zdravlja” Tuzla), Služba za čistoću (formirana u JKP ”Komunalac” Tuzla), Služba za zaštitu i spašavanje životinja (formirana u JP ”Veterinarska stanica” Tuzla), Služba za vodosnabdijevanje (formirana u JKP ”Vodovod i kanalizacija” Tuzla), Služba spašavanja Crveni križ, Služba za asanaciju terena (formirana u JKP ”Komemortivni centar” Tuzla), Služba za informisanje i masovnu edukaciju stanovništva (formirana u JP ”RTV 7” Tuzla) i Služba Radio amatera (formirana u Radio klubu Kreka, Radio klubu Lipnica i Radio klubu Tuzla).

Osim toga izvršena je analiza sadržaja i načina izvršenja Odluke Vlade FBiH od 16.3.2020. godine i naredbi, zaključaka i preporuka Kriznih štabova Federacije, Kantona i Grada Tuzle.

U vezi sa navedenim Gradski štab CZ je usvojio više zaključaka, a između ostalog i one, kojima se za izvršenja mjera iz odluke Vlade FBiH, zaključaka, preporuka i naredbi kriznih štabova nalaže gradskim službama za upravu, stručnim i drugim službama, službama zaštite i spašavanja Grada Tuzle, javnim i drugim preduzećima, čiji je osnivač Grad Tuzla i drugim subjektima, na koje se odnose navedena akta, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama, pristupe izvršenju i osiguraju provođenje svih radnji na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara propisanih Odlukom Vlade FBiH od 16.3.2020. godine, te naredbama, zaključcima i preporukama kriznih štabova FBiH, TK i Grada Tuzle.

Posebna pažnja je posvećena mjerama vezanim za ograničavanje okupljanja građana na svim javnim mjestima, sa posebnim akcentom na preduzimanje mjera na otklanjanju potencijalnih opasnosti od nastanka i širenja korona virusa izazvanih organizacijom svadbi, sahrana/dženaza, vjerskih obreda i poštivanja pravila vezanih za samoizolaciju i kretanje građana.

U vezi sa opasnostima širenja korona virusa usljed migracija i daljnjeg dolaska i kretanja migranata na području grada Tuzle, zatraženo je od nadležnih organa Bosne i Hercegovine (Ministarstva sigurnosti BiH i Službe za poslove sa strancima, te drugih), da se sjedište Ureda za registraciju migranata izmjesti na granične prijelaze, gdje će biti u izolaciji u trajanju od najmanje 14 dana, sve u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH.

Na vanrednoj sjednici Štaba civilne zaštite Grada Tuzle, zatraženo je od organa kontrole, sanitarnih inspektora, da odrede samoizolaciju za građane koji su bili u kontaktu sa migrantima (pojedinici,volonteri, udruženja građana, fondacije i drugi koji dolaze u kontakt), izuzev službenih osoba i volontera Crvenog krsta /križa, koji već poduzimaju mjere samozaštite i koji su pod neprekidnim nadzorom.

Izvor: Slon