AKTUELNO

Kako je definisano krivično djelo pomaganja ilegalnim migrantima?

Koliko je kriminalaca u BiH učestvovalo, i koliko ih danas učestvuje, u vršenju ovog krivičnog djela, koje je prilikom podizanje Optužnice, od strane Tužilaštva BiH, ovako definisano?! Svi koji pomažu licima “KOJA NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA ZAKONIT BORAVAK NA PODRUJU BIH”, konektovani su na promigrantsku mafiju.
“Optuženi se tereti da je postupio suprotno članu 6. Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnenim, morskim i vazdušnim putem, članu 7. Zakona o graničnoj kontroli i članu 8. Zakona o strancima i to svjesno i znajući da krijumčareni migranti nemaju vlastite važeće putne isprave i da ne ispunjavaju uslove za zakonit boravak na području BiH, u namjeri pribavljanja imovinske koristi prevozom omogućio boravak krijumčarenim licima u BiH, čime je počinio krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana 189. stav 2. KZ-a BiH.”