Nekategorisano

Italija na granicu sa Slovenijom poslala vojsku

I pre terorističkog napada u Belgiji, a naročito nakon tog tragičnog događaja, sve veći broj zemalja Evropske unije počeo je da uvodi privremene kontrole na svojim granicama. U sklopu tih mera Italija je na svoju granicu sa Slovenijom poslala do zuba naoružanu vojsku.
I pre terorističkog napada u Belgiji, a naročito nakon tog tragičnog događaja, sve veći broj zemalja Evropske unije počeo je da uvodi privremene kontrole na svojim granicama. U sklopu tih mera Italija je na svoju granicu sa Slovenijom poslala do zuba naoružanu vojsku.
Italijanski vojnici pomažu policiji da preusmere saobraćaj s autoputa kako bi proveravali vozila i putnike, prenosi hrvatski Jutarnji list.
Sličnu akciju italijanska vojska je sprovodila i pre tri godine, kada su poslali 50 vojnika u pomoć akciji “Bezbedni putevi”, prevashodno s ciljem da uz granicu sa Slovenijom paze na ilegalne migracije.
Nakon Italije, slovenačka vlada je 21. oktobra uvela kontrolu na granici s Mađarskom i Hrvatskom. Poput Italije, najavili su da bi kontrole trebale da traju najmanje 10 dana, a očekuje se i produženje tog roka.

Trenutno 11 članica Šengena sprovodi neki oblik granične kontrole

Svih 27 zemalja članica Šengena smeju privremeno da uvedu granične kontrole “u slučaju ozbiljne pretnje javnom redu ili unutrašnjoj bezbednosti”. Trenutno prema podacima Evropske komisije 11 članica Šengena sprovodi neki oblik granične kontrole.
Tako je Austrija do 16. novembra produžila kontrole na granici sa Češkom zbog velikog pritiska migranata i porasta trgovine ljudima; do 12. novembra produžena je kontrola na granici sa Slovenijom i Mađarskom i zbog pretnji krijumčarenjem oružja i ljudi vezanim za sukob u Ukrajini. Sa Slovačkom je taj rok produžen do 2. novembra.
Nemačka ima produžene kontrole na granici s Poljskom, Češkom i Švajcarskom do 14. novembra zbog migranata na istočnoj mediteranskoj ruti, balkanskoj i istočnoj ruti. Do 12. Novembra produžena je kontrola granice sa Austrijom, dok je pojačana kontrola na granicama s Danskom ukinuta.
Slovenija je do 21. oktobra uvela kontrolu na granici prema Hrvatskoj i Mađarskoj zbog bezbednosnih pretnji, situacije na Bliskom Istoku i u Ukrajini, zbog nedavnih terorističkih napada u EU, pojačanog bezbednosnog rizika od organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu i nasilnog ekstremizma, rizika infiltracije kroz priliv migranata.
Danskoj su kontrole na snazi do 12. novembra zbog značajne pretnje terorista i organizovanog kriminala, zbog nesigurnosti u Evropi usled situacije u Ukrajini i porasta ilegalnih migracija. Kontrole će se koncentrisati na granicu s Nemačkom i na luke koje su sa njom povezane trajektima.
Italija je do 30. oktobra uvela kontrole na granici sa Slovenijom zbog porasta pretnje nasiljem unutar EU nakon napada na Izrael, rizika od moguće terorističke infiltracije, konstantnog migrantskog pritiska morem i kopnom, porasta priliva migranata centralnom mediteranskom rutom.
Norveška je do 12. novembra produžila kontrolu granice u lukama sa trajektnom vezom s članicama EU zbog pretnji pomorskoj i kopnenoj infrastrukturi, kao i pretnje špijunažom.
Češkoj su do 2. novembra kontrole na granici sa Slovačkom, zbog značajnog porasta imigracije i porasta aktivnosti organizovanih krijumčara, kao i pogoršanja migrantske i sigurnosne situacije na spoljašnjim granicama EU.
Poljskoj su do 2. novembra na snazi kontrole na granici sa Slovačkom zbog snažnijeg migrantskog pritiska na balkanskoj ruti.
Slovačka ima kontrole na granici s Mađarskom do 3. novembra, zbog intenziviranog migrantskog pritiska duž balkanske rute i ozbiljnih pretnji domaćoj bezbednosti i javnom poretku.
Švedskoj je odluka o kontroli svih granica produžena do 11. maja 2024. zbog pretnje islamskog terorizma, nedavnih pretnji terorističkih organizacija i ozbiljne pretnje unutrašnjoj bezbednosti.
Francuskoj je do 30. aprila 2024. produžena odluka o kontroli granica zbog novih terorističkih pretnji i situacije na spoljnim granicama EU. Francuzi su uveli kontrolu 1. maja zbog potencijalnih pretnji terorizmom na Svetskom prvenstvu u ragbiju u septembru i oktobru 2023. i porasta priliva migranata.
Izvor: Sputnik