AKTUELNO

Hrvatska siječe šumu i na teritoriju BiH da bi kontrolirala ulazak ilegalnih migranata

Radnici „Hrvatskih šuma“ posljednjih dana sijeku šumu na Plješevici, iznad Baljevca i vojnog aerodroma „Željava“, koji je već vidno ogoljen, a sve da bi imali bolji nadzor nad granicom te lakše spriječili ulazak ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine.

Izbjeći privođenja

Prema informacijama koje dolaze iz Hrvatske, planirana je sječa u dužini od osam kilometara duž granice s našom zemljom. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić povodom ovog uputio je dopis nadležnim bh. institucijama, kao i Uredu visokog predstavnika u BiH Valentina Incka (Inzko), što nam je jučer i potvrdio.
Povodom aktuelnih dešavanja u vezi s izvođenjem radova šumske sječe od JP „Hrvatske šume“ Zagreb uz državnu granicu s BiH, želimo Vas obavijestiti da se, prema raspoloživim izvještajima i terenskim informacijama JP „Unsko-sanske šume“, koje upravljaju šumama i šumskim zemljištem na području USK, sporni radovi šumske sječe na osnovu podataka iz geodetskih karata mjerodavnih za područje FBiH dijelom izvode i na teritoriju BiH na široj lokaciji vojnog aerodroma „Željava“ – naveo je Ružnić.

Također, dodaje i da se ovi rade izvode samoinicijativno od početka godine. U cilju izbjegavanja bilo kakvog incidenta na međudržavnoj granici i privođenja osoba koje se prilikom izvođenja šumskih radova nezakonito zateknu za teritoriju BiH od pripadnika MUP-a USK, zatraženo je od nadležnih da poduzmu sve aktivnosti i mjere za zaštitu teritorijalnog integriteta i imovine BiH.

Izvijestiti nadležne

Inače, 8. maja organiziran je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici bh. i hrvatske strane. Odnosno, predstavnici Granične policije BiH, MUP-a Hrvatske, JP „Unsko-sanske šume“ i „Hrvatske šume“.


Zaključak je bio da svaka strana, Granična policija – JGP Izačić i PU Gospić – PGP Korenica, svojom linijom rada izvijesti svoja nadležna tijela, GPBiH i MUP Hrvatske i Državnu komisiju za granicu, o nastalom problemu duž državne granice BiH i Hrvatske, na području aerodroma „Željava“, područja Baljevac i Plješevica.

Rekić: Ušli su u teren BiH oko 400 metara

Meho Rekić, predsjednik Kantonalnog odbora SBB-a USK, poručuje da se radi o uzurpaciji teritorija BiH, u rejonu Plješevica, gdje se izvode radovi na goloj sječi, koja je zakonom zabranjena.
Procjena je da su ušli u teren BiH oko 400 metara. Potrebno je hitno zaustaviti ove radove, jer se radi o nenadoknadivoj šteti po BiH i građane Bihaća. Štete su milionske, a može doći do erozije tla, klimatskih promjena, vjetrova. U blizini je i glavno izvorište Klokot za Bihać – upozorava Rekić.

Izvor: Avaz.ba