BIZNIS INKLUZIJE

Deportacija migranata nema alternativu, sve ostalo je čista demagogija!

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uz podršku austrijske organizacije Hilswerk International organiziralo diplomatski dijalog o mogućnosti međunarodne podrške za razvoj procedura u BiH da se nosi s nelegalnim migracijama u BiH i EU.
Skupu u Sarajevu prisustvovao je i bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić koji je istakao da je Grad Bihać svih godina migrantske krize podnio najveći teret i da se samo zajedničkom koordinacijom i upravljanjem krize sa državnog nivoa i uz podršku međunarodnih organizacija, problem migracija može staviti pod kontrolu.
Nakon prezentacije rada domaćih institucija u upravljanju migracijama ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić na pres-konferenciji je kazao, da je skupu prisustvovao iznimno veliki odziv predstavnika ambasada, međunarodnih organizacija, kao i veliki broj institucija iz BiH, općina, te dva kantona koji podnose najveći teret migrantske krize.
– Upravljanje migracijama je podignuto na iznimno veći nivo u odnosu na stanje od prije godinu dana. Broj migranata je znatno smanjen. U toku je sve kvalitetnija koordinacija svih učesnika u tom procesu. U toku je izrada kampa Lipa koji će biti jedna vrsta modela za privremeni prihvatni centar za migrante, ne samo u BiH već u širem regionu, uz podršku EU, Evropske komisije i velikog broja međuarodnih organizacija – kazao je Cikotić.
Šef delegacije EU u BiH Johann Sattler izjavio je da predstoji treća zima u kojoj će se desiti još jedna humanitarna kriza.
– To je razlog da na ovu temu razgovramao u kontiunitetu, usporedimo gdje i kako stojimo. Određeni napredak je svakako učinjen, trebmo nastaviti da radimo u dva aspekta, prvi je izgradnja i dotatno jačanje kapaciteta, a drugi ravnomjernija raspodjela tereta migracija, kako bismo izbjegli sistuaciju da se u zimskom periodu suočavamo s još jednom humanitranom krizom. EU je snažno angžurna na pitanju migracija na poručju zapadnog Balkana i BiH. Uvjeren sam da ćemo ostati i nastaviti pružati podršku, ali želimo da vidimo i snažniji angažaman domaćih vlasti. U tom konteksu Vijeće minstara BiH treba da Ministarstvu sigurnosti BiH dodijeli odgovarajuće kapacitete koji će omogućiti dalje upravljanje migracijama, što je jedan od zahtjeva EU – kazao je Sattler.
Austrijska organizacija Hilswerk International bila je najzaslužnija za organicaziju ovog događaja, ali, također i u pružanju tehničke podrške Minstarstvu sigurnosti u upravljanju migracijama.
Generalni menadžer Hilswerka Stefan Fritz kazao je, da ova organizacija u BiH provodi projekt koji je podržalo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Austrije uz podršku najvećeg donatora – Evropske komisije.
– Cilj ovog projekata je prevencija ilegalnih migracija na područje BiH i zapadnog Balkana i dalje u EU. Radimo prije svaga kroz jačanje kapciteteta u zemljama regiona, a pristup se temelji isključivo na potrebama. Radi se identifikacija odgovarajućih potreba i na osnovu toga utvrđujemo kako dalje i koji su koraci. Zajedno s institucjama radimo u pravcu jačanje kapaciteta – kazao je Fritz.
Izvor: Grad Bihać