KOMENTAR

Migrante treba deportovati u zemlje iz kojih su došli i pri tome koristiti sve moguće metode!

Britanci se počeli da brinu i za zelenilo, važnije im je zelenilo Velike Britanije od imigranata? Ako dođu migranti u velikom broju morat će se vršiti pretvorba zemljišta, gradit stambene jedinice, šta bi na to reko Šuhret sa svojim građevinskim inspektorom koji oklijeva 5 godina da poništi mnogobrojne uzurpacije Une…
Cijela priča oko ilegalnih migranata u zadnjih 5 godina bi mogla se svesti u jednu rečenicu, da su to ilegalni bezimeni ljudi koje treba identifikovat i deportovati u zemlje iz kojih su dopuzali i pri tome koristiti sve moguće metode, čak i one ilegalne, što bi trebao biti posao u našem slučaju SIPE i OSE, međutim Srbija i Hrvatska to opstruišu. Srbija i Hrvatska na sve moguće načine preko svojih satelita u BiH sabotiraju funkcionisanje a nerijetko i postojanje države BiH, ali zajedno ćemo kusati krvavu čorbu kad migranti dobiju državljanstva i utabore se na Balkanu, kad glas migranta bude vrijedan ko glas Hrvata i Srbijanca, to će nama koji s nemoći gledamo koliko Srbija i Hrvatska ulažu energije i novca u uništenje BiH ka države (ne klanje i ubijanje) biti makar neka satisfakcija (da komšiji crkne krava) i s ovim običan narod nema ništa, to su krvoločne politike u Zagrebu i Beogradu s kojima 99% Hrvata i Srba nema ništa, osim što i oni plaćaju cijenu troše se, troše njih malo manje nego nas (trećina Beograda nema npr. kanalizaciju, ne mogu je napravit jer troše se na opstrukciju BiH itd.), zadnjih 25 godina stranke i vlasti se mijenjaju ali oni vode manje više istu politiku prema BiH…
Ne želeći da se upuštamo u historijski revizionizam, ali što se tiče migrantske krize u Evropi onaj ko bi najviše trebao i jedino trebao da prihvati ilegalne migrante iz Južne Azije i Afrike su sljedeće države Velika Britanija, Turska, Francuska, Italija, i djelimično Španija i Portugal zbog svoje ne tako davne osvajačke prošlosti, ako bi neko rekao da je vrijeme da oni dođu njima, ako bi se vodili nekom historijom ili moralnim obavezama, a nikako male stiješnjene države poput balkanskih ili Mađarske, Poljske i onih koji to ne žele i nemaju ništa zajedničko s tim narodima koji zadnjih pet godina vrše invaziju na evropsko tlo s namjerom da se utabore i nasele. Međutim, mi i svako mora poštovati suverenitet, pravo državljana svake međunarodno priznate države da odlučuje, zakone tih država i međunarodni pravni poredak (međunarodno pravo) bez obzira na historiju, šta je ko kome uradio i gdje koga povalio, to ne pije vode, to se ništa ne broji po međunarodnom pravu kada je u pitanju migracija. Svaki prosječno obrazovan čovjek, (da je redovno završio trogodišnju srednju školu ili makar osmogodišnju školu, ali redovno s prosjekom ocijena dobar (trojka) zna da postoje u svijetu države. Po definiciji država je organizovana društvena zajednica ujedinjena pod zajedničkim političkim sistemom. Država je u društvenim naukama obavezujuća politička institucija centralizovane vlasti i organizacija društva koja posjeduje monopol legitimnog korištenja sile na određenoj teritoriji. Prema međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima, država obično označava politički subjekt koji je suveren, tj. nije podložan nikakvoj višoj političkoj vlasti. U bosanskom jeziku riječ država potiče od glagola držati: vladar ili vlada drži pod svojom vlašću teritoriju i njeno stanovništvo. Riječi zemlja i država u bosanskom jeziku često imaju isto značenje, iako je po definiciji zemlja samo geografski pojam. U mnogim drugim jezicima naziv za državu je izveden od latinskog status (na bosanskom stanje, status): italijanski stato, engleski state, španski estado, njemački staat, itd.
H.B