VIDEO

Život pod okupacijom migrantskog terora, Defter hefte 323, 06.09.2020.

Dok bošnjački poltičari smišljaju otvaranje novih kampova s ciljem profitiranja od “upravljanja migrantskom krizom”, dotle srpski političari ne dozvoljavaju da se migrantske horde doseljavaju među Srbe. Dok bošnjačke “gazije” migrantske bande doživljavaju kao “braću u vjeri”, solidarišući se sa njihovim terorom nad Bošnjacima u Krajini, dotle srpski aktivisti zagovaraju zatvaranje migranata u kampove do njihove deportacije, kao i pravo policijaca da upotrijebe vatreno oružje pred napadima migranata. Zbog obmane u koju su Bošnjake gurnuli Islamska zajednica i bošnjačka politika, mnogi Bošnjaci još uvijek ne razumiju da migrantske bande nisu nikakvi muslimani, nikakvi muhadžiri, nikakvi stradalnici, već okupatori koji ugrožavaju bošnjački opstanak. Vjerovatno Bošnjaci ne mogu ništa razumjeti dok ne počnu padati mrtve glave.