KOMENTAR

Zašto nije bilo dženaze sa pet hodža za “našeg brata migranta” koji je ubijen u Bihaću?

Dosad je u našoj zemlji poginulo više desetina ilegalnih migranata, što usljed međusobnih ummetskih obračuna, a što usljed raznih nesretnih slučajeva, a fenomen je da je najveći broj stradao na prugama, pa se pretpostavlja da su bili ili halal pijani ili halal drogirani kad nisu čuli voz u dolasku. Kad u pretraživač ukucate “dženaza za migranta”, pred vas će iskočiti makar desetak vijesti iz kojih se vidi da je Islamska zajednica klanjala dženaze licima bez identiteta, za koje se samo uvidom u stanje spolnog organa moglo utvrditi da su, evetualno, muslimani. Da li su to hodže odlazile da pregledaju leš poginulog migranta, da vide je li osunećen, pa da utvrde da to jeste isključiva nadležnost Islamske zajednice – da klanja dženazu muslimanu koji nema dokumenata?! Zašto se Islamska zajednica uopće trpala u taj kontekst trgovine ljudima, teško je objasniti racionalnim interesima?! Mogli su, jednostavno, odbiti eventualni poziv da klanjaju dženazu za nekoga ko je sakrio svoj identitet kako bi se pridružio grupi tzv. “ljudi u pokretu”. Zašto se, recimo, nisu prijavili Pravoslavna ili Katolička crkva da obave vjerski obred za to poginulo lice bez identiteta, koje je moglo biti npr. egipatski Kopt, ili libanonski kršćanin? Kako objasniti da se ikakva vjerska zajednica trpa da obavi vjerski ispraćaj za mrtvaca bez imena i prezimena? No, Islamska zajednica ne samo da se trpala da klanja dženaze nepoznatim licima, već je desetinama hutbi i akcija stavljala do znanja da su ovi ilegalci – “naša braća migranti”, koji su “nosioci naše muhadžirske sudbine”, pa su im Bošnjaci dužni pomagati u ime vjere. Povijest i dodatna istraživaja će pokazati da Islamska zajednica nikad nije učestvovala u nekom projektu koji je nosio toliko laži, obmane i zavjere protiv Bošnjaka – kao što je bio projekat naseljavanja ilegalnih migranata među Bošnjake, po osnovu vjerske afro-azijske pripadnosti.
Da li se nešto, ipak, mijenja? Prije, kad god pogine neki ilegalni migrant, Islamska zajedica organizira dženazu, i napravi njen marketing, kako bi sav narod vidio to bošnjačko pobratimstvo sa Arfikom i Azijom. Nije teško pogoditi čiji je interes da se Bošnjaci strpaju u vanevropski, doseljenički kontekst. Bilo je takvih dženaza za ilegalne migrante da bi neko neupućen pomislio da je to na Bolji Svijet preselio neki bošnjački velikodostojnik, neki pisac iz lektire, neki naučnik ili heroj – jer je Islamska zajedica na ove dženaze slala čak po pet hodža!!! Ako znamo da ni jedan hodža ne izlazi na dženazu džabalame, onda možemo pretpostaviti da je neko uplatio izlazak baš pet hodža, da ubijedi Bošnjake u tugu opraštaja sa velikanom Ummeta – koji je mučeničkom smrću stradao pijan pod točkovima teretnog voza.
Helem… Konstatujemo da u medijima nije bilo halabuke oko ukopa migranta koji je nedavno ubijen u Bihaću. Možda je hodža otišao u mrtvačnicu pa utvrdio da nesretni migrant, ipak, nije bio musliman. Ko zna.