AKTUELNO

Zašto nema preseljenja migranata u Lipu?

U proteklih nekoliko dana bile su pokrenute aktivnosti na izmještanju migranata iz kampa BIRA, gdje je jedna grupa od 110 migranata prebačena u kamp Lipa, koji se nalazi 22 kilometra udaljen od gradske zone.

Međutim, aktivnosti su zaustavljene i nema novog izmještanja, koje je tako glasno najavljeno, uz mjere Operativne grupe. Danas je kamp BIRA prilično tih, bez nekih posebnih dešavanja, u šta se uvjerio novinar našeg portala. Korisnici mogu neometano izlaziti van kampa iako im je to ranije bilo onemogućeno.
Kamp Lipa, koji je trebao biti prihvatno mjesto, pored postojećih, i izmještenih korisnika, jednostavno nema smještajne kapacitete da prihvati nove korisnike. Smještajni kapaciteti su već odavno popunjeni i to je činjenica, bez obzira na tvrdnje MUP-a USK da ta informacija nije tačna, iako ovaj kamp može stvoriti uslove za prijem tako što će proširiti svoje kapacitete, jer za to ima prostora.

U svemu ovom, još uvijek se iznalazi rješenje za izmještanje kampa Miral u Velikoj Kladuši gdje nema konkretnih pomaka.

Šta se dešava sa najavljenim izmještanjem migranata