AKTUELNO

Vijeće ministara BiH u četvrtak o budžetu, Trgovskoj gori i migrantima

Na sjednici Vijeća ministara BiH zakazanoj za četvrtak, 11. juna, bit će razmatran izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar-mart, te Prijedlog revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, pred ministrima će se naći i informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH, te informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u periodu od novembra prošle godine od marta ove godine.

Na sjednici bi trebalo da bude riječi i o informaciji o stanju i aktivnostima u vezi sa mogućom izgradnjom skladišta, a potom i odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora u Hrvatskoj blizu granice sa BiH.

Na dnevnom redu je i inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Evropske komisije, koja predstavlja EU, i BiH, Sporazuma o zajmu između EU, kao zajmodavca, i BiH, kao zajmoprimca, Centralne banke BiH kao agenta za plaćanje zajmoprimca.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, na sjednici će se naći i Nacrt memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-jonskoj regiji, najavljeno je na stranici Vijeća ministara.

Jedna od tačaka dnevnog reda je i prijedlog odluke o dodjeli prostora Ministarstvu sigurnosti u svrhu uspostavljanja zajedničke kontakt-tačke za saradnju sa EUROPOL-om u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH.
Planirano je i razmatranje Informacije o dopunjenoj zajedničkoj listi vitalnih proizvoda utvrđenoj od Sekretarijata CEFTA-e u vezi sa olakšavanjem prometa usljed krize uzrokovane koronavirusom.

Na sjednici bi trebalo da bude razmatrana i informacija o sporvođenju “Perspektiva” programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i implementaciji “Preventiva” projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH u 2019. godini.

Ministarstvo pravde za dnevni red predložilo je informaciju – izvještaj o realizovanju “Projekta izgradnje Državnog zavoda BiH”, te informaciju o zaključivanju Aneksa ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora koje je u krivičnom postupku izrekao Sud BiH.

Direkcija za evropske integracije BiH predložila je razmatranje informacije o pripremi Prijedloga akcionog plana Vijeća ministara za implementaciju Komunikacijske strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji za 2020. godinu, te informaciju o konkurentnosti ekonomije u BiH.

Informacija o realizaciji višegodišnjeg kapitalnog projekta Službe za zajedničke poslove institucija BiH “Kupovina/nabavka objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu” je jedna od tačaka obimnog dnevnog reda naredne sjednice.

Na dnevnu redu je i više prijedloga za imenovanja, među kojima i direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH, generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH, člana u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju iz Republike Srpske, te prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti zastupnika Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Vijeće ministara BiH bi trebalo dati saglasnost za glasanje državljana Hrvatske i za glasanje državljana Srbije.

Izvor: Avaz.ba