AKTUELNO

VELIKO PRIZNANJE Antimigrant.ba uvršten u historijsku kolekciju Biblioteke Kongresa SAD

Biblioteka Kongresa Sjedinjenih Američkih Država na mail portala Antimigrant.ba poslala je sljedeće obavještenje:
Biblioteka Kongresa Sjedinjenih Američkih Država odabrala je vašu web stranicu za uvrštavanje u historijsku kolekciju internetskih materijala koji se odnose na Bosansku web arhivu političkih i društvenih pitanja. Smatramo da je vaša web stranica važan dio ove zbirke i povijesnih zapisa.
Kongresna biblioteka čuva važne kulturne artefakte i pruža im trajni pristup. Tradicionalne funkcije Biblioteke, nabavka, katalogizacija, čuvanje i usluživanje zbirki građe od historijske važnosti za podsticanje obrazovanja i učenja, proširuju se na digitalnu građu, uključujući web stranice. Naše web arhive su važne jer doprinose historijskom zapisu, prikupljajući informacije koje bi inače mogle biti izgubljene. Sa rastućom ulogom weba kao utjecajnog medija, zapisi o povijesnim događajima mogli bi se smatrati nepotpunim bez materijala koji su “rođeni digitalni” i nikada nisu štampani na papiru.
Kongresna biblioteka ili njen agent će se uključiti u prikupljanje sadržaja sa vaše web stranice u redovnim intervalima i mogu ga uključiti u buduće kolekcije. Biblioteka će ovu zbirku staviti na raspolaganje istraživačima u prostorijama Biblioteke i po posebnom dogovoru.
Biblioteka također može učiniti zbirku dostupnom širem tako što će zbirku ugostiti na javnoj web stranici Biblioteke ne prije godinu dana nakon što je naše arhiviranje završeno. Biblioteka se nada da ćete podijeliti njenu viziju očuvanja internetskih materijala i omogućavanja istraživačima iz cijelog svijeta da im pristupe.
Bosanskohercegovačka politička i društvena pitanja Web arhiv
PermissionID: 39007
Web arhiv Kongresne biblioteke upravlja, čuva i omogućava pristup arhiviranom web sadržaju koji su odabrali stručnjaci iz cijele Biblioteke, tako da će biti dostupan istraživačima danas iu budućnosti. Ova stranica pruža opće informacije o programskim aktivnostima, informacije za istraživače koji su zainteresirani za korištenje web arhiva i informacije za vlasnike stranica koji bi mogli biti uključeni u arhivu. Web arhive Kongresne biblioteke organizirane su u tematske zbirke i zbirke zasnovane na događajima i sadrže web stranice koje dokumentiraju različite američke i međunarodne organizacije koje predstavljaju širok spektar tema i tematskih područja.

https://www.loc.gov/programs/web-archiving/about-this-program/