AKTUELNO

Velika Kladuša: Traži se hitno postupanje od nadležnih institucija radi izmještanja migranata sa ulica

Općina Velika Kladuša posljednjih godina izložena je problemima sa migrantima koji su i prije pojave koronavirusa (COVID -19) predstavljali potencijalnu opasnost za život, zdravlje i sigurnost građana Općine Velika Kladuša, zbog čega su upućene brojne urgencije za hitno postupanje nadležnih institucija u BiH.
U trenutnoj epidemiološkoj situaciji izazvanoj pojavom i širenjem koronavirusa građani Općine Velika Kladuša suočeni su sa dosada najvećim strahom i rizikom za život, zdravlje i sigurnost svojih porodica, a koje je uzrokovano smještajem, neodgovornim ponašanjem i nekontrolisanim radnjama koje migranti čine svakodnevno na području Općine Velika Kladuša.

Općinski štab civilne zaštite i Operativni centar službe CZ zaprima veliki broj prijava građana, koje se odnose na migrante, nepoštivanje mjera od strane migranata, provale u privatne objekte – kuće, krađe i druge radnje počinjene od strane migranata kojima se nanosi šteta po građane Općine.

Smatramo, da je najveći broj migranata napustio ilegalni kamp Miral i smještaj osigurava provalom/obijanjem privatnih stambenih objekata, koji su trenutno prazni jer se vlasnici nalaze u inostranstvu, te su spriječeni za dolazak kako bi dodatno osigurali zaštitu svoje imovine.

Od trenutka proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom novog koronavirusa (COVID-19), primjetan je povećan broj migranata na području Općine Velike Kladuša. Posebno nas zastrašuje i zabrinjava činjenica da se migranti svojim ponašanjem ne pridržavaju bilo kakvih mjera zaštite u trenutnoj epidemiološkoj situaciji (obavezna upotreba dezinfekcijskih sredstava prilikom ulaza u trgovine, pridržavanje mjera udaljenosti među licima u trgovinama, marketima i drugim objektima, obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica, zabrana grupisanja, mjere zabrane kretanja i dr.) a što dodatno povećava strah i nesigurnost građana Velike Kladuše.

Radi zaštite života, zdravlja, sigurnosti i imovine građana Općine Velika Kladuša tražimo HITNO poduzimanje mjera od strane nadležnih organa, institucija i organizacija radi izmještanja migranata sa ulica Velike Kladuše i provođenje mjera zabrane kratanja migranata shodno Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-47/20 od 24.03.2020. godine i provođenje drugih mjera usmjerenih na zaštitu stanovništva Općine Velika Kladuša ugroženog velikom koncentracijom migranata na ovom području.

Izvor: Usn