AKTUELNO

Uprava policije MUP-a TK: Davanjem priloga podstičete nezakonite radnje migranata

Sigurnosnu situaciju na području Tuzlanskog kantona već duži period karakteriše migrantska problematika, koja sa sobom nosi mnoge negativne pojave uslovljene nezakonitim ponašanjem migranata, pri čemu pojedini građani u određenoj mjeri doprinose i podstiču navedene negativnosti – navodi se na početku saopštenja za javnost Uprave policije MUP TK, koje prenosimo u cjelosti:

Naime, svjedoci smo da se migranti i dalje mogu zateći na raskrsnicama i drugim površinama namijenjenim za odvijanje javnog saobraćaja, gdje vrše prodaju određenih proizvoda kao i samo prosjačenje, dok građani kupovinom tih proizvoda i davanjem priloga podstiču njihove nezakonite radnje, te se na taj način ugrožava kako sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

Podsjećamo da je prosjačenje propisano kao prekršaj Zakonom o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona, dok je Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, u članu 19. stav 1., između ostalog propisano da je “…zabranjeno obavljati bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati saobraćaj na javnom putu”, a u stavu 2. je propisano “Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomen-obilježja, prodavati proizvode i sl.”.

Shodno navedenom, još jednom apelujemo na sve građane da svojim radnjama i ponašanjem podstiču poštivanje zakonskih propisa, te de na taj način doprinesu poboljšanju ukupnog stanja sigurnosti na našem području – saopšteno je.

(Tuzlainfo.ba)