AKTUELNO

U posljednih nekoliko mjeseci povećan broj migranata na području BiH

U Tužilaštvu BiH održan je sastanak glavnog tužioca Milanka Kajganića i direktora Službe za poslove sa strancima Žarka Lakete na kome su razgovarali o aktuelnim temama koje se odnose na rad i nadležnost ovih institucija za provedbu zakona, posebno u svjetlu borbe protiv organizovanih ilegalnih migracija.

Direktor Laketa je prezentovao situaciju u oblasti migrantskih tokova u posljednih nekoliko mjeseci kada se bilježi povećanje broja migranata na području Bosne i Hercegovine.

S obzirom da Tužilaštvo BiH u svom sastavu ima i Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, koji radi na velikom broju predmeta u ovoj oblasti, glavni tužilac Kajganić istakao je važnost dobre saradnje partnerskih institucija u BiH u otkrivanju, spriječavanju i krivičnom procesuiranju ove vrste krivičnih djela, a posebno važnost rada Službe za poslove sa strancima, koja je zadužena za evidentiranje stranih državljana koji borave u BiH, kao i njihovu deportaciju, ukoliko se radi o licima koja protivzakonito borave u Bosni i Hercegovini.

Partnerska saradnja Tužilaštva BiH i Službe za poslove sa strancima BiH, nastavit će se i u narednom periodu, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Izvor: Rtvslon.ba