AKTUELNO

U narednom periodu očekuje se veći priliv migranata: Provjerili smo kakvo je stanje u Blažuju

Iako je u posljednje vrijeme prihvatni centar Blažuj spominjan zbog incidenata, stanje je stabilno, a životni uslovi su prihvatljivi

Nesigurna situacija ili ratni sukobi u zemlji porijekla, nemogućnost pronalaska posla i prehranjivanja porodice glavni su razlozi napuštanja zemlje matice, te pronalaženja utočišta u privremenim prihvatnim centrima regije na putu prema zemljama Zapada. Jedan od centara već godinama je onaj u Blažuju, nadomak Sarajeva.

Životni uslovi koje pruža privremeni prihvatni kamp u Blažuju su prihvatljivi, sloboda kretanja nije ograničena niti jednog momenta, dnevni obroci ne kasne niti izostaju, a uposlenici Službe za poslove sa strancima BiH su svakodnevno prisutni i na raspolaganju migrantima, zajedno sa ekipom iz obezbjeđenja.

– Što se tiče sigurnosne situacije u kampu, trenutno je zadovoljavajuća, nema skorijih zabilježenih incidenata, a sama popunjenost kampa je na 40-45 posto, s obzirom na to da su ukupni kapaciteti 1.700. U kampu Blažuj trenutno se nalazi 750 migranata, pretežno su to korisnici iz Afganistana i Sirije.

– Služba za poslove sa strancima svakodnevno poduzima mjere iz svoje nadležnosti. Za migrante koji iskažu namjeru podnošenja zahtjeva za azil uzimaju se biometrijski podaci, fotografišu se, te se izdaju potvrde o iskazanoj namjeri za azil. Prosječno zadržavanje migranata je deset do petnaest dana, a tokom ljeta taj broj se smanji na pet do sedam dana, kaže nam zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima Almin Imamović.

Dodao je kako je Bosna i Hercegovina tranzitna zemlja, gdje migranti ne žele da se zadržavaju. Obično su tu po pola mjeseca i nastavljaju dalje prema Evropskoj uniji. Vrlo mali je procenat tražitelja azila, ali se u narednom periodu očekuje veći priliv migranata.

– Ovdje je dobro, hrana je ukusna, došao sam prije dvije i po godine. Želim ostati u Sarajevu, ali trebam dokumente i pasoš. Dali su mi dokumente, ali mi ne daju pasoš. Moram sačekati jednu do dvije godine, to je dug proces. Imam planove za budućnost, želim da pokrenem svoj biznis, za porodicu i sebe, ispričao nam je Hamed Nasri iz Kabula (Afganistan).

Podsjetimo da u ovom migrantskom centru borave samo odrasli muškarci (samci) koji na putu prema EU pređu granicu Bosne i Hercegovine.

Izvor: oslobodjenje.ba