AKTUELNO

Sudovi u BiH pošle godine osudili 34 osobe zbog trgovine ljudima

U efikasnoj borbi i potpunom provođenju Strategije, Bosna i Hercegovina ima punu podršku iz Ambasade SAD u Sarajevu i USAID-a
Nakon što je u januaru Vijeće ministra Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo novu Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, čime su odblokirana ogromna sredstva SAD za pomoć institucijama BiH, jučer je usvojen i Izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima u BiH u 2019. godini.

Usvajanje ovog izvještaja veoma je važan korak za nastavak borbe protiv trgovine ljudima i provođenje preventivnih mjera na osnovu utvrđenog stanja u ovoj oblasti.

Ministarstvo sigurnosti BiH na osnovu podataka dobivenih od tužilaštava, službi za provođenje zakona, centara za socijalni rad i nevladinih organizacija utvrdilo je da je u prošle godine identificirana 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima.
Za krivična djela povezana s trgovinom ljudima u Bosni i Hercegovini u prošloj godini su provedene istrage protiv 48 osoba, a podignuto je 20 optužnica protiv 31 osobe. Sudovi su 2019. godine osudili 34 osoba te izrekli sedam odgojnih mjera protiv maloljetnika. Na zatvorsku kaznu osuđene su 24 osobe, izrečena je jedna uvjetna kazna te dvije novčane. Donesena je i jedna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

U efikasnoj borbi i potpunom provođenju Strategije, Bosna i Hercegovina ima punu podršku iz Ambasade SAD u Sarajevu i USAID-a, koji su i do sada snažno ohrabrivali nadležne institucije u BiH za borbu protiv trgovine ljudima.

Izvor: Avaz