AKTUELNO

Licemjerje na djelu: Ubjeđuju nas da su ilegalni migratni u prolazu a onda im poboljšavaju uslove života u BiH

U toku današnjeg dana humanitarna međunarodna organizacija HILFSWERK INTERNATIONAL potpisala je ugovore sa JP VODOVOD d.o.o Bihać kao izvođačem radova i EUROING d.o.o Bihać, kao stručnim nadzorom nad izvođenjem radova za izgradnju vodovoda i pumpne stanice od izvorišta Begovac do migrantskog kampa Lipa u gradu Bihaću.
Pomenuti ugovori rezultat su realizacije projekta „Poboljšanje uslova života za migrante u Bihaću“ kojeg finansira vlada Gornje Austrije putem pomenute organizacije, te grad Bihać.