AKTUELNO

KONAČNO Pobjeda države nad promigrantskom mafijom! DEPORTACIJA ILEGALNIH MIGRANATA

ILEGALAN BORAVAK
BiH će u ovoj godini intenzivirati povratak migranata u zemlje porijekla

Cilj je da se dodatno smanji pritisak nezakonitih migranata

Povratak migranata koji ilegalno borave u Bosni i Hercegovini u zemlje porijekla jedna je od prioritetnih aktivnosti Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Službe za poslove sa strancima BiH u ovoj godini.

Zbog toga je na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH za ovu namjenu, prvenstveno troškove avionskog prevoza, osiguran novac iz fondova EU.

Bosna i Hercegovina je u posljednjoj godini uspjela staviti migracije pod kontrolu i značajno smanjiti broj migranata u našoj zemlji. Trenutno u šest centara boravi oko 2.000 osoba, a najviše ih je iz Afganistana, Pakistana, Irana, Bangladeša i Iraka.

Cilj je da se kroz povratak u zemlje porijekla dodatno smanji pritisak nezakonitih migranata u BiH te i u ovom segmentu poduzmu efikasnije mjere u upravljanju migracijama. U prošloj godini iz BiH je vraćeno 190 migranata, uglavnom uz dobrovoljni pristanak tih osoba.

BiH je već stvorila pravni okvir sa pojedinim zemljama za povratak osoba koje nezakonito borave u BiH, među kojima je i Pakistan iz kojeg dolazi četvrtina migranata u BiH.

(Ako nije ponovo neki sexy blef?)