AKTUELNO

Frontex očekuje intenzivne ilegalne migracije i tokom ove godine

Granična i obalna agencija Evropske unije, Frontex, ocijenila je 20. marta da će i ovu godinu obiljležiti ilegalne migracije, a pojačan pritisak tih migracija očekuje se i na Zapadnom Balkanu.

“Analitičari Frontexa prognoziraju da će neregularne migracije ostati značajan izazov u 2024. godini”, navodi se u godišnjem izvještaju u dijelu koji se odnosi na očekivanja za 2024. godinu.

Upravljanje granicama u Evropi će se ove godine suočiti sa kompleksnim geopolitičkim okruženjem, sa mogućnošću pojačanih migracija i prekograničnog kriminala, piše u izvještaju.

Navodi se da će se pritisak tih migracija u prvom redu osjetiti na centralnomediteranskoj i istočnomediteranskoj migrantskoj ruti, ali da se pojačani pritisak može očekivati i na Balkanskoj ruti, kroz zemlje Zapadnog Balkana. Stručnjaci Frontxsa zaključuju da su potrebni pojačani napori da se smanje migrantski tokovi, i održiva rješenja u saradnji sa vlastima Evropske unije i nacionalnim vlastima.

Ukazuje se da potencijalna opasnost migracije i ulaska u EU osoba visokog rizika zahtijeva robnusne i agilne prakse upravljanja granicama.

Faktori poput elementarnih katastrofa i nereda vjerovatno će, kako se ocjenjuje u izvještaju, pospiješiti i porast prekograničnog kriminala pošto će se ranjive grupe migranata naći na meti krijumčara ljudi i pojačane eksploatacije.

U izvještaju se navodi da je već 2023. godine zabilježen snažan porast broja ilegalnih migranata, kao i da je zabilježeno više od 420.000 pokušaja ilegalnog prelaska granice. Prošle godine je porast posebno zabilježen na migrantskim rutama preko Sredozemlja.

Takođe, među izbjeglicama je vidljiv i porast udjela osetljivih grupa, poput žena i djece, što podvači potrebnu sprovođenja zaštitnih mjera u operacijama Frontexa.

Frontex zaključuje da ostaje posvećen obezbjeđivanju evropskih granica, uz istovremeno poštovanje najviših standarda i osnovnih ljudskih prava.

federalna.ba/Beta