VIDEO

Da li je pravosuđe servis promigrantske mafije?

Sedam dana nakon što je Fatmir Alispahić saslušan u Sipi, u svojstvu osumnjičenog, a po nalogu Tužilaštva BiH, ukinut je You Tube kanal Defter produkcija na kome je objavljivana emisija Defter hefte, u kojoj je dosad oko 150 puta tematiziran uvoz ilegalnih migranata.
…Nakon što je Fatmir Alispahić postao prvi građanin na Balkanu koji je za antimigrantske stavove osumnjičen od strane državnog Tužiteljstva, koje pokreće istragu zbog njegovog prava na mišljenje da promigrantska mafija i ilegalni migranti krše državne zakone i ugrožavaju sigurnost građana Bosne i Hercegovine. Da li će Tužiteljstvo BiH stati u zaštitu promigrantske mafije i trgovaca ljudima, koji na prostor BiH uvoze ilegalne migrante, među kojima je veliki broj ISIL-ovih terorista?
Defter hefte 367, 11.07.2021.