Kategorija -VIDEO

VIDEO

DIVLJI KAMPOVI NA PODRUČJU USK-A

Nakon nedavnih nereda u kampu Lipa, situacija je mirna i bez incidenata. Brojno stanje migranata u ovom i ostala dva prihvatna centra svedeno je na oko 1250...