KOMENTAR

Akademik Esad Duraković: Najezda migranata

Piše: Esad Duraković

Svi oni u BiH koji na bilo koji način ohrabruju dolazak migranata, ili koji su pasivni u tom pogledu a njihova pozicija ih obavezuje na akciju, zapravo su, u danome kontekstu, saučesnici u tome procesu koji je protiv temeljnih interesa BiH.

Neke evropske institucije nameću nam kompleks o navodnoj nehumanosti prema migrantima iako nigdje nismo bili nasilni prema njima, naprotiv. To je licemjerna politika na koju ne može pristati zdrav razum i politički osviješten subjekt. Te institucije, odnosno evropske zemlje, zatvorile su granice pred migrantima gomilajući ih u BiH. Pri tome – što je etički i politički zaista šokantno – šalju predstavnike EU u BiH da nam drže lekcije o humanosti i – zaboga! – određuju nam kuda i kako ćemo po svojoj ojađenoj zemlji razmještati one migrante pred kojima su oni tako nehumano zalupili vrata, pošto su njihove matične zemlje, migrantske, već osiromašili ratovima ili raznim vrstama sankcija koje su ideo- politički motivirane.

Tim „misionarima“ u BiH naprosto treba otkazati gostoprimstvo.

EU ovih decenija, naročito posljednjih godina, uporno dokazuje svoju političku dekadentnost: podrška uništenju prosperitetne Libije, većeg dijela Bliskog istoka, kontraproduktivnom i antisuverenističkom politikom prema Ukrajini i sada Bjelorusiji, itd.

No, problem je u velikoj mjeri i do nas. Naime, neshvatljivo je da bh politika, naročito tzv. bošnjački politički faktor, ne vidi svih ovih godina pa ni danas, kakvu prijetnju predstavlja – u navedenom kontekstu – najezda migranata. Neshvatljiva je, gotovo je suicidna ta pasivnost državnih organa i institucija. Zatvaranje državnih granica je apsolutni prioritet, ali i snažna, optimalno artikulirana diplomatska akcija prema institucijama u Briselu (koji kreira licemjernu politiku prema migrantskoj krizi u BiH) i prema zemljama iz kojih migranti uglavnom stižu. Nevidljiva je, nečujna je diplomatska akcija na državnom ili federalnom nivou
– akcija koja bi bila konstantna, konzistentna i rezolutna.

Ostane li sve kako ostaje svih ovih godina tokom kojih nas „opkoljavaju“ migranti, imat ćemo pretežak problem od koga odgovorni sada tako neodgovorno okreću glavu. Ti mladi ljudi, migranti, puni snage i snova o boljem životu, vremenom će u BiH – kada ih ophrva beznađe u pogledu dosezanja Evrope – postati i nasilni.

Nije daleko vrijeme kada ćemo se u strahu zatvarati u sumrak u vlastite kuće.

I bit ćemo sretni ako osvanemo neokrznuti.