VIDEO

Migrantska genocidna invazija

Nikada SDA i Islamska zajednica nisu osudile teror migranata nad Bošnjacima, prešutjeli su ubistvo Jasmina Berovića, totalno su paralisani spram imperativa da se traži deportacija ilegalnih migranata, ali zato su veoma revnosni da reagiraju kad zaštitari iz Binga upotrebom fizičke sile spriječe divljanje migranata, revnosna je Islamska zajednica da od bošnjačkih gladnih usta otima i putem Narodne kuhinje Merhameta hrani migrantske bande, revnosna je ta korumpirana Islamska zajednica u produkciji cirkularnih hutbi kojima se Bošnjaci lažu da su ilegalni migranti stradalnici poput Bošnjaka, da su “muhadžiri”, da su “braća u vjeri” kojima su Bošnjaci dužni pomagati… Zato je narod Krajine ostavljen sam, u tišini, na udaru migrantskog terora, o kome niko ništa ne izvještava. Naša patriotska obaveza je da migrantsku invaziju razumijemo kao MIGRANTSKI GENOCID NAD BOŠNJACIMA, te da ultimativno tražimo deportaciju migranata u njihove države.