KOMENTAR

Islamska zajednica: od progona paradžemata do zbrinjavanja ilegalnih migranata

VJEROVALI ILI NE Islamska zajednica koja je sa Dževadom Galijaševićem 2016. pokrenula hajku na tzv. paradžemate, optužujući nedužne ljude za ekstremizam, danas postala zaštitnik tzv. paradžemata! Islamska zajednica koja je podmetala laži i usvajala tzv. Zajedničku izjavu o „nasilnom ekstremizmu“ danas objavljuje da su – „Podmetanja o ‘terorističkim ćelijama’ zlonamjerna i tendenciozna“. Sve ono zašta je Islamska zajednica te 2016. godine optuživala Fatmira Alispahića – danas tvrdi, zastupa, bez trunke kajanja i traženja halala.

U međuvremenu, od progona nedužnih ljudi iz tzv. paradžemata, koji su bili optuženi za ekstremizam bez ikakvih dokaza, Islamska zajednica je evoluirala do zbrinjavanja ilegalniih migranata, koji sakrivaju identitet i vršljaju po BiH kao “braća u vjeri”, dok Islamska zajednica drži kriminalne hutbe lažući Bošnjake da su to napaćeni muhadžiri kakvi su bili i Bošnjaci. Šta se najednom dogodilo pa da Islamska zajednica upravo počne štititi tzv. paradžemate koje je progonila prije sedam godina, a da u međuvremenu nije objasnila – kako mogu biti sumnjivi ljudi koji su rođeni u Bosni, i čiji identitet znamo, a da nisu sumnjive desetine hiljada ilegalnih migranata koji nakon poraza terorističkog ISIL-a ulaze u BiH? Zapravo, kako i sa kojim računom, i pod čijom komandom, je Islamska zajednica progonila Bošnjake iz tzv. paradžemata, a sponzorirala istinsku sigurnosnu opasnost?

Evo dijela tog nevjerovatnog saopćenja:  „Islamska zajednica nikada nije imala indicije da se radi o bilo kakvim militantnim skupinama, posebno ne ‘terorističkim organizacijama’ ili ‘vojnim kampovima’. Pokušaje da se ovo pitanje zloupotrijebi kako bi se iskonstruisala navodna opasnost od ‘radikalnih islamskih/bošnjačkih skupina’ Islamska zajednica smatra zlonamjernim i tendencioznim podmetanjima.“

https://www.islamskazajednica.ba/index.php/vijesti/aktuelno/31396-islamska-zajednica-podmetanja-o-teroristickim-celijama-su-zlonamjerna-i-tendenciozna

 

O svemu ovome postoje obimni dokazi u knjizi ISLAMOKRATIJA

https://fatmiralispahic.ba/wp-content/uploads/2022/10/Fatmir-Alispahic-ISLAMOKRATIJA.pdf