VIDEO

HUTBA STRAVE I KLEVETE Bošnjaci optuženi za genocidnost nad ilegalnim migrantima (DH 344, 31.01.'21.)

Hutba u kojoj se ilegalni migranti porede sa bošnjačkim žrtvama genocida i etničkog lišćenja, u kojoj se Bošnjaci optužuju da su protiv slobodnog vršljanja migranata bez identiteta (naravno da jesu!), u kojoj se Islamska zajednica zalaže da migranti stiču imovinu među Bošnjacima, vjerovatno je dosad najbezobrazniji atak Islamske zajednice na čast bošnjačkih žrtava genocida i na sigurnost i dostojanstvo svakog Bošnjaka – koji je žrtva migrantskog terora.

Islamska zajednica je dosad objavila desetak hutbi kojima Bošnjake laže da su to “muhadžiri”, i u kojima Bošnjake nagovara da “u ime vjerske obaveze” pomažu kriminalne aktivnosti i ilegalne migrante, ali, Islamska zajednica dosad nije osudila ni jedan akt nasilja migranata nad Bošnjacima, od ubistava, pa do paljevina i pljački bošnjačkih kuća.

Hutba koja je održana 15. januara, u kojoj se traži da ilegalni migranti ostvare pravo “na sticanje imovine”, otkriva krajnje ciljeve ove genocidne operacije protiv Bošnjaka, a gdje je Islamska zajenica postala najveće ideološko uporište zla, laži i obmane.

Defter hefte 344, 31.01.2021.